Sobre el concepte de ciència oberta

Abadal, E.; Anglada, L. (2020). "Ciencia abierta". Anales de Documentación, vol. 23, nº 1. https://revistas.um.es/analesdoc/article/view/378171

La ciència oberta és un canvi de model en la manera de fer ciència que suposa realitzar amb una visió "oberta" (open) totes les etapes o fases de la investigació científica (disseny, recollida de dades, revisió, publicació, etc.).