Els organitzadors del IX Encuentro Ibérico EDICIC assumeixen un compromís doble: d'una banda, afavorir la difusió ràpida dels resultats presentats en la trobada; de l'altra, dinamitzar les sessions de presentació oral de comunicacions perquè esdevinguin espais vius on es provoquin debats reals sobre els resultats presentats pels participants. Aquest compromís es reflecteix en dues iniciatives:

  • Estimular que els participants millorin la disponibilitat àgil i en obert dels resultats obtinguts mitjançant la difusió del text complet de les seves comunicacions en forma de preprint, abans que comenci l'Encuentro. Per a la publicació definitiva d'aquests treballs es faran acords amb revistes de l'àrea perquè admetin a consideració com a manuscrits aquests preprints. Lògicament, la decisió de publicació dependrà de cada revista, en base als seus criteris de publicació i al procés de revisió per parells.
  • Dinamitzar les sessions de presentació de comunicacions mitjançant el debat real entre autors i assistents, estimulat pels moderadors i membres del comitè científic presents en les sales. Per això, al web de l'Encuentro està disponible el Catálogo de comunicaciones amb els resums definitius i revisats de les comunicacions, acompanyats de l'enllaç web al preprint en el cas de les comunicacions quan els autors els hi hagin dipositat.

Instruccions per als autors

Per tal que els participants disposin de resums definitius i revisats abans del començament de l'Encuentro, com també del text complet en versió preprint, consulteu les instruccions i la plantilla amb el format per a normalitzar els resums que s'han d'enviar.

Plataforma per a la tramesa de propostes:  https://fbd.ub.edu/edicic2019/ca/enviaments

La incorporació de les comunicacions a les sessions del congrés està condicionada a la inscripció de com a mínim un dels autors. Sota cada inscripció es podran incorporar al programa del congrés un màxim de dues comunicacions.

Dates clau

- Tancament del termini de tramesa de resums: 15/1/2019 porrogat fins el 4/2/2019

- Resposta dels avaluadors: abans del 28/2/2019

- Data límit de tramesa del resum corregit de la comunicació: 15/5/2019

- Data límit per a comunicar la URL del preprint: 15/6/2019