L’organizació del IX Encuentro Ibérico EDICIC desitja afavorir la difusió ràpida dels resultats presentats a l’Encuentro i així mateix considera molt important dinamitzar las sessions de presentació oral de comunicacions del 9 a l’11 de juliol, per tal que es transformin en espais vius en els quals es portin a terme debats reals sobre els resultats presentats pels participants.

Així doncs, per tal que tots els autors i assistents puguin preparar amb temps la seva presència en alguna de las sessions, s’ha creat un grup de Google per a cadascuna de les 6 línies temàtiques establertes per classificar les comunicacions. Amb això es vol potenciar la lectura i comentari dels resums i dels preprints de les comunicacions. S’espera que els moderadors i assistents formulin preguntes sobre les comunicacions, a les quals respondran els autors, amb l’aportació – si ho consideren necessari – d’enllaços web a material audiovisual, gràfic o textual dipositat en els seus perfils en xarxes socials, pàgines web personals o repositoris.

Grups de Google:

En el Catàleg de comunicacions es pot obtenir un llistat per línia temàtica amb el resum i el preprint de cadascuna de les comunicacions: 

Totes les intervencions s’hauran d’ajustar a les bones pràctiques de respecte, correcció i bona fe pròpies de la Nettiquete. Cada participant en el debat s’haurà d’identificar, no s’acceptaran contribucions anònimes. L’organizació es reserva el dret a moderar, i eliminar en cas que convingui, les contribucions que no s’ajustin a les mencionades bones pràctiques o a la temàtica de l’Encuentro. Els fòrums estaran oberts abans i durant la celebració de l’Encuentro, però es tancaran un cop finalitzat i el seu contingut deixarà d’estar disponible. Els moderadors i relators de cadascuna de les sessions faran ús del contingut de les aportacions per agilitzar la participació en la sessió presencial. La contribució amb preguntes i comentaris implica l’acceptació d’aquestes normes, així com de la política de privacitat i les condicions de servei de la plataforma utilitzada (Google Grupos: https://groups.google.com).