Dades obertes i inclusió digital en l'era del Big Data

Dades obertes i inclusió digital en l'era del Big Data

Durant molts anys, els bibliotecaris i els gestors de la informació han parat atenció sobretot en l'organització i en la difusió dels documents i de la informació registrada. Avui dia les dades són molt importants en les societats avançades perquè són un element clau tant del progrés científic com de l’econòmic.

Vivim, doncs, en l'era de les dades, ja procedeixin de l'administració pública, o siguin resultat de la recerca. Dues de les característiques fonamentals d'aquestes dades són en primer lloc, el seu caràcter massiu (big data) i també que s'ofereixin en obert (almenys, les que es generen amb fons públics o siguin fruit de l’acció del sector públic) perquè d’aquesta manera podran  ser reutilitzades i contribuiran a generar la riquesa i el coneixement esmentats.

Les principals institucions i organitzacions internacionals coneixen els beneficis que produeix la reutilització de les dades públiques (científiques i de l'administració). Per aquest motiu han elaborat documents amb recomanacions que n’asseguren una conservació i difusió adequades.

En aquest context, cal que els gestors de la informació estiguin amatents als canvis que es succeeixin perquè estan cridats a tenir un paper rellevant en els processos de recol·lecció, organització, accés i difusió de les dades. D'altra banda, els usuaris de la informació i els ciutadans en general corren també el risc de ser font no conscient de dades sobre l'explotació de la qual haurien de tenir veu i capacitat de decisió perquè dites dades –tot i que subtilment– poden condicionar l'accés inclusiu, apoderat, plural i equitatiu a la informació a més de les condicions de vida d’aquests mateixos ciutadans. Sembla urgent, doncs, actualitzar el concepte vigent d’inclusió digital perquè vagi més enllà del conjunt d'accions per evitar l’escletxa digital mitjançant polítiques públiques d'informació que es basen en la provisió d'equipament, connectivitat i capacitació informacional per a tothom.

Cal que ens preguntem sobre el paper dels professionals de la informació i de la documentació en relació a la inclusió digital. El coneixement rigorós d'aquest nou escenari, la generació de pensament crític, la seva translació a les formes d'intervenció professional en les unitats d'informació són aspectes de molta actualitat i transcendència. En aquesta era de les dades obertes i massives, hem d'analitzar amb detall les característiques d'aquest nou entorn i, alhora, reflexionar sobre quin serà el rol del professional de la informació. Aquestes qüestions es debatran en les diverses línies temàtiques programades:

LÍNIES TEMÀTIQUES

1. Inclusió, ciutadania, drets digitals i privacitat;

2. Dades de l'administració i govern obert;

3. Dades de recerca i ciència oberta;

4. Els professionals de la informació i de la documentació davant els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030 de Nacions Unides;

5. Formació universitària en informació i documentació: avaluació, innovació i horitzons de futur;

6. Investigació i enfocaments epistemològics: avaluació, tendències actuals i perspectives de futur;

7. Consorci doctoral.