Els pòsters acceptats s'exhibiran durant els dies del congrés. Hi haurà una "sessió de pòsters" en la qual els assistents disposaran de temps per interactuar amb els autors dels pòsters per comentar-los.  

El pòster ha de tenir unes dimensions màximes de 50 cm d'amplada per 90 cm d'alçada. La disposició del text i les imatges ha d'ajustar-se a aquestes mides i ha de permetre que es pugui llegir sense dificultat des d'una distància d'un metre. Es recomana que l'estructura sigui clara i permeti discriminar fàcilment les seves parts.

El text del pòster ha d'estar, com el de les comunicacions, en català, espanyol, portuguès o anglès. En qualsevol cas, es prega la màxima correcció lingüística.

A la part superior hi han de constar clarament el títol del pòster i els seus autors, indicant-ne la seva afiliació o lloc de feina i una direcció de contacte (electrònica o postal).

Es poden adjuntar còpies en format petit (DIN A4, tríptic, etc.) perquè els assistents al congrés puguin recollir-les i tenir d'aquesta manera la informació del pòster.

En fer la seva acreditació el dia 9 de juliol, cada autor rebrà de l’organització de l’Encuentro instruccions i suport per fer la instal·lació del pòster. També es recomana facilitar a l'organització en fer l'acreditació un enllaç amb la versió digital del pòster dipositada en un repositori institucional o temàtic com per exemple e-LIS  (http://eprints.rclis.org/), de forma que pugui figurar al costat del resum del pòster en el lloc web de l’Encuentro.