EDICIC Ibèric 2019 ofereix diverses opcions de patrocini:

  • Patrocini de sessions específiques del congrés
  • Patrocini d’algunes de les pauses-cafè
  • Distribució de material informatiu de serveis/productes juntament amb la resta de documentació que es farà entrega als assistents

Les institucions i empreses interessades en col·laborar en l’organització de l’esdeveniment poden contactar amb el Dr. Ernest Abadal (abadal@ub.edu)