A dos tintas

Història d’un editor: Josep Janés (1913-1959)

Mengual Català, Josep. A dos tintas: Josep Janés, poeta y editor. Barcelona: Debate, 2013. 429 p. (Biografía). ISBN 978-84-9992-327-7. 22,90 €.

Acabem de celebrar el centenari del naixement de Josep Janés i, coincidint amb aquesta efemèride, ha aparegut una obra que mereix romandre a les biblioteques dels amants de la història de l’edició i de la cultura a Catalunya i també a les lleixes de les llibreries que aspirin a satisfer els clients amb aquestes inquietuds.