Una lectura erosionada. Aproximació als resultats, metodologia i objectius de l’informe «Les français et la lecture, 2017. Synthèse»

Vincent Gerard, Armelle; Chomet, Natacha. Les français et la lecture [en línia]: 2017: synthèse. [Paris]: Centre national du livre, 2017. 61 p. [Consulta: 30 abril 2018].

Sovint ens referim a França com a país de referència pel que fa a la lectura: els nostres veïns del nord són més llegits, la seva indústria editorial és forta i consistent, disposa d’una xarxa llibretera envejable i manté una relació amb mitjans de comunicació i l’Administració envejable: la cultura, per a tots els actors, és qüestió d’Estat, i s’estén al sistema de lectura pública i l’escola. Segurament és aquest sistema travat el que li dona potència.

«Leer en rojo» i la divulgació del pensament àcrata

Civantos Urrutia, Alejandro. Leer en rojo: auge y caída del libro obrero (1917-1931). Pról., Antonio Chicharro. Madrid: Fundación Anselmo Lorenzo, 2017. 313 p. (Colección Investigación; 3). ISBN 978-84-946807-4-8. 12 €.

En la primera edició del fòrum Edita Barcelona (juliol de 2016), una jove editora autoproclamada «independent» explicava la innovadora idea que havia posat en pràctica per poder donar veu a escriptors novells, poc coneguts o de públic potencial reduït: destinar els guanys dels llibres més exitosos a finançar aquesta mena d’autors i llibres, la qual cosa li permet fins i tot posar-los a la venda a preus molt modestos i renunciar a obtenir guanys amb aquell tipus de llibres que considera importants però destinats a tenir pocs lectors.

Panorama del sector del llibre a Espanya

El sector del libro en España [en línia]. [Madrid]: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte: Observatorio de la Lectura y el Libro, 2018. 148 p. [Consulta: 27 abril 2018].

El passat mes d’abril es va fer públic un informe per part de l’Observatorio de la Lectura y el Libro a Espanya sobre el món del llibre. Amb el nom de El sector del libro en España, aquest document intenta dibuixar de la manera més precisa possible el panorama del sector editorial a l’Estat espanyol tot recollint, agrupant i analitzant les principals dades i magnituds, i alhora aporta informació sobre alguns dels agents del sector, com ara les llibreries, les biblioteques i també analitzant l’evolució de l’hàbit lector a la població espanyola.