Formació

El 2012 va néixer l'Escola de Llibreria, fruit de la col·laboració entre el Gremi de Llibreters de Catalunya i la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals de la Universitat de Barcelona. L'Escola és una plataforma de formació que ofereix diferents propostes per a la capacitació professional i el reciclatge en l’àmbit del comerç del llibre. Compta amb un important ajut econòmic de l'Institut Català de les Empreses Culturals.

El curs 2012-2013 va començar el diploma de postgrau de Llibreria, de 30 crèdits de durada, que ofereix la formació bàsica per desenvolupar-se en l’àmbit de la llibreria. Els seus continguts inclouen, a grans trets, el marc legal del llibre, aspectes de producció i distribució, tipus de llibreries, fonts d’informació, la gestió del fons i la seva presentació, la gestió econòmica, l’atenció als clients, la presència a Internet, el màrqueting de les llibreries i unes pràctiques obligatòries de 100 hores. A partir del curs 2019-20, amb la vuitena promoció, el curs passa a programar-se biennalment.

El curs 2020-2021 es va iniciar una segona formació, de caire especialitzat: el títol d’expert en Gestió de Llibreria, de 15 crèdits, que es programa biennalment. Va  adreçada a persones que ja treballen en el sector. S’estructura en tres blocs, que es programen en èpoques de menor intensitat de feina. El contingut gira al voltant de la gestió econòmica, financera, tributària i de tresoreria de la llibreria; el control d'estocs i dipòsits de llibres; i la gestió de les activitats culturals i de promoció.

El professorat el formen experts de cada matèria específica, tant professors universitaris com llibreters i altres professionals.

Més informació a: https://www.ub.edu/portal/web/informacio-mitjans-audiovisuals/presentacio-llibreria