Món Llibre, un munt d'activitats

Un retrat de Pompeu Fabra presideix la gran biblioteca subterrània. És la Biblioteca del segle XXI, tot els llibres són damunt les taules, no hi ha lleixes, al costat, en bona harmonia, unes quantes tauletes digitals. Els nens, també el pares, remenen, miren, obren i tanquen llibres i dispositius. Un decorat evoca una biblioteca com les d'abans, motllures, vitrines tancades, una certa solemnitat, però només és un decorat. A la Biblioteca del segle XXI tothom hi és ben rebut.