Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura

L’Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura és un organisme format per persones expertes de diversos departaments i especialitats de la Universitat de Barcelona, altres universitats, institucions i organismes. Es creà l’any 2008 amb diferents objectius: afavorir el treball interdisciplinari, coordinar i optimitzar la recerca, afavorir la relació entre la Universitat i la societat, coordinar-se amb les institucions culturals i educatives del país, facilitar formació i divulgar els estudis i projectes que es duen a terme.