Activitats

Xerrada de Jorge Franganillo i Carlos Lopezosa sobre IA i ChatGPT per a l’alumnat de la FIMA

Els professors Jorge Franganillo i Carlos Lopezosa van impartir el passat 11 d’octubre la xerrada «Com aprofitar la intel·ligència artificial per millorar els teus coneixements i habilitats a la universitat», adreçada a l’alumnat de la FIMA. Franganillo i Lopezosa van explicar el funcionament de la intel·ligència artificial generativa i els criteris per fer-ne un ús ètic i responsable en l’àmbit acadèmic. A més, van il·lustrar les possibilitats i limitacions d’aquesta tecnologia amb exemples pràctics, utilitzant ChatGPTGoogle Bard i el xat de Bing. La sessió va finalitzar amb un torn de preguntes que va generar un debat molt participatiu sobre diversos aspectes de la IA dins i fora de les aules.