«I will judge you by your bookshelf»

Snider, Grant. I will judge you by your bookshelf. New York: Abrams ComicArts, 2020. 125 p. ISBN 978-1-4197-3711-4. 14,25 €.

Avui, un d’aquells llibres, diguem-ne, divertits. I will judge you by your bookshelf  («Et jutjaré per la teva prestatgeria») és un còmic ple d’acudits i d'anècdotes il·lustrades sobre llibres, lectors, escriptors, biblioteques i tot allò que té a veure amb la passió pels llibres.

Una bibliografia italiana sobre el món de la llibreria

Gatta, Massimo. Librai, librerie et amicorum: appunti per una bibliografia futura. Prefaz., Oliviero Diliverto. 2a ed. Macerata: Biblohaus, 2018. XVI, 527 p. ISBN 978-88-95844-69-5. 25 €.

Les bibliografies compleixen una funció bàsica en la cerca d’informació: identificar publicacions que puguin ser d’interès per a l’usuari. A diferència dels catàlegs, les bibliografies referencien documents sense importar la seva localització, i els seleccionen segons algun criteri determinat. Així, existeixen les biobibliografies (bibliografies d’alguna persona o d’un conjunt de persones amb unes característiques comunes), les tipobibliografies (que inclouen publicacions aparegudes en una ubicació concreta), les topobibliografies (amb documents sobre un determinat territori), les bibliografies especialitzades (que inclouen publicacions d’una certa matèria) i les bibliografies especials (les que es dediquen a documents caracteritzats per la seva tipologia documental).

Materialització i «formalització» en els llibres il·lustrats

Tabernero Sala, Rosa (ed.). El objeto libro en el universo infantil: la materialidad en la construcción del discurso. Zaragoza: Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2019. 202 p. ([Re]pensar la educación). ISBN 978-84-17633-73-8. 16 €.

El objeto libro en el universo infantil: la materialidad en la construcción del discurso és un compendi d’onze textos editats per la professora Rosa Tabernero de la Universidad de Zaragoza que publica Prensas Universitarias de Zaragoza en la col·lecció «[Re]pensar la educación», que dirigeix la mateixa Tabernero.[i] Amb un títol tan explícit, el lector espera que els autors d’aquest llibre, professors i investigadors de tres universitats espanyoles (Saragossa, Vigo i Cadis) i tres de portugueses (Aveiro, Minho i Évora) i l’editora convidada es centrin a explorar de quina manera els aspectes materials de l’objecte llibre participen en la transmissió del missatge, sigui o no narratiu, en l’àmbit de la literatura infantil.