Jo estimo les llibreries

Coincidint amb un canvi de domicili, l'Editorial Cruïlla ha tingut la feliç iniciativa de promoure una campanya de comunicació centrada en el paper de les llibreries. Es vol destacar la seva importància en el mercat editorial d'avui en dia, i la seva funció com a espai on els lectors poden experimentar tot un seguit de sensacions al voltant dels llibres.