Mapa de llibreries de Catalunya, distintiu de llibreria de referència i El mapa de llibreries de Barcelona

El passat 10 de novembre de 2016 es va presentar l’estudi Mapa de llibreries de Catalunya 2016, un treball elaborat por BCF Consultors a petició de l’Àrea del Llibre-ICEC del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, amb la col·laboració del Gremi de Llibreters de Catalunya.

Aquest informe hauria de ser una eina que permetés tenir una visió en conjunt no tan sols del nombre d’establiments llibreters, sinó també dels diferents tipus d’establiments, de la seva distribució al llarg de les diferents comarques, províncies i municipis, de la seva organització, facturació i especialització.