Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Biblioteca d'Humanitats