L’actitud positiva vers la lectura, de baixa

Hooper, Martin. Troubling trends [en línia]: an international decline in attitudes toward reading. Amsterdam: International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA), 2020. 12 p. (Compass briefs in education; 8). <https://www.iea.nl/sites/default/files/2020-03/Compass_brief_8_Troubling-trends.pdf>. [Consulta: 19 maig 2020].

El mes de març passat, Martin Hooper, investigador dels American Institutes for Research (AIR) i expert en metodologies d’avaluació internacional a gran escala, va publicar un breu informe amb l’anàlisi d’alguns dels resultats dels darrers quatre estudis PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) realitzats entre 2001 i 2016. Tot i que Espanya no forma part de l’estudi perquè hi va començar a participar a l’edició del 2006, cal pensar que les conclusions poden ser útils i que ens haurien de permetre intervenir en la línia del que proposa aquest expert.

«Reseñas y remembranzas»

Arbós, Federico. Reseñas y remembranzas: al filo del pasado siglo. Benalmádena: EDA Libros, 2019. 242 p. (Lecciones de cosas. Ensayo; 25). ISBN 978-84-949448-4-0. 15,90 €.

Per als amants de la literatura, el llibre Reseñas y remembranzas de Federico Arbós és una joia. Ens endinsem als articles que l’autor va escriure des de l’any 1990 fins al 2006, lectures imprescindibles per a tots aquells que es vulguin acostar a les literatures espanyola i àrab. El llibre està dividit en diverses parts en les quals trobem entrevistes i homenatges, i també escrits sobre art i teatre.