El gust pels llibres - Le goût des livres

Bessard-Banquy, Olivier (éd.). Le goût des livres. [Paris]: Mercure de France, 2016. 134 p. ISBN 978-2-7152-4160-2. 8 €.

La petita obra Le goût des livres és una col·lecció fetitxista de textos a llaor del llibre, objecte de paper i de desitjos.

Olivier Bessard-Banquy recull una cinquantena de textos francesos, dels segles XIX al XXI, que mostren el que significa estimar els llibres. Els títols de les tres parts de l'obra tradueixen bé tant el poder com els excessos inherents a aquesta mania: «Grandeur du livre», «Du fétichisme des volumes», «Bibliofolies».

Des de Paul Valéry a Jules Lemaître, d'Eric Chevillard a Gustave Flaubert, trobem des dels elogis excessius a les enquadernacions, a l'autèntica bogeria del col·leccionisme; des d'anècdotes relacionades amb la feina de llibreter de vell, als paral·lelismes entre el llibertinatge sexual i la possessió de bells exemplars, del vestit impecable del bibliòfil a la butxaca dubtosa i sense fons del bibliòman.

La lectura d'un llibre com aquest proporciona, doncs, un plaer serè per a qualsevol persona que porti un llibre a la bossa i s'enorgulleixi de tenir una biblioteca ordenada. Sorgeix tanmateix una pregunta: què significa la bibliofília, entesa com l'admiració i la possessió d'un objecte de paper, cola i cartró (o pell), per a una persona que llegeix en una tauleta? Encara que François Bon, a la pàgina final del llibre, aborda irònicament el tema, és una llàstima que pocs textos dels seleccionats siguin prou recents per imaginar les noves relacions generades pel llibre desmaterialitzat. En què ens fixem quan llegim en pantalla? Quins rastres es poden deixar en cada lectura, i per qui seran coneguts?

Anem més enllà: què podrà significar «el gust pels llibres» per a una persona que mai no hagi tingut a les mans un objecte així? Ens imaginem tot seguit un petit conte a l’estil de Voltaire o de Chevillard, sobre el ridícul sorprenent que impulsa els éssers humans a acariciar, envejar, olorar i acumular llibres ─que de vegades no seran ni tan sols oberts─. Escapem-nos del nostre planeta de boscos i tintes, per anar allà on només ens transporten els llibres, lluny, ben lluny, cap al planeta de Sírius:[1] què podria entendre l'extraterrestre, si sentís una conversa entre un comprador i el seu llibreter de vell? Copsaria el desig, propi d’alguns éssers humans, de donar als mons que l’envolten la dimensió d'un llibre en paper?

Olivier Bickart
Professor de Francès i de Filosofia
(Trad. del francès, A. Pons)


[1] Des de Voltaire, en l'obra Micromégas, Sírius representa en la literatura francesa el punt de vista exterior, que permet criticar els habitants de la Terra. (N. del t.)

---------------

Bessard-Banquy, Olivier (éd.). Le goût des livres. [Paris]: Mercure de France, 2016. 134 p. ISBN 978-2-7152-4160-2. 8 €.

Le petit ouvrage Le goût des livres est un recueil fétichiste, composé de textes à la gloire du livre, objet de papier et de désirs.

Olivier Bessard-Banquy a recueilli une cinquantaine de textes français, du XIXe au XXIe siècle, qui montrent ce que signifie aimer les livres. Le titre des trois parties de l’ouvrage traduit tout autant la puissance que les dérives  inhérentes à cette manie : « Grandeur du livre », « Du fétichisme des volumes », « Bibliofolies ».

De Paul Valéry à Jules Lemaître, d’Eric Chevillard à Gustave Flaubert, nous passons d’éloges excessifs de la reliure à la folie rigoureuse de la collection, d’anecdotes relatives au métier de bouquiniste à des parallélismes entre le libertinage sexuel et la possession de beaux papiers, de la veste impeccable du bibliophile à la poche douteuse et sans fond du bibliomane.

La lecture d’un tel ouvrage procure donc un plaisir serein pour toute personne qui transporte un livre dans son sac et s’enorgueillit de posséder une bibliothèque ordonnée. Une question se pose cependant : que signifie la bibliophilie, entendue comme admiration et possession d’un objet de papier, de colle et de carton (ou de peau), pour une personne qui lit sur une tablette ? Même si François Bon, à l’ultime page de l’ouvrage, aborde ironiquement le thème, il est dommage que peu des textes choisis soient suffisamment récents pour imaginer les nouvelles relations engendrées par le livre dématérialisé. A quoi s’attache-t-on lorsqu’on lit sur un écran ? Quelles traces de chaque lecture peut-on laisser, et de qui ces traces seront-elles connues ?

Allons plus loin : que pourrait signifier « le goût des livres » pour un être qui n’aurait jamais tenu entre ses mains un tel objet ? On rêve alors d’un petit conte à la Voltaire, ou à la Chevillard, sur le ridicule admirable qui pousse des humains à caresser, jalouser, humer, amasser des livres – qui ne seront parfois pas même ouverts. Echappons-nous de notre planète de forêts et d’encres, pour aller là où seuls les livres nous transportent, loin, bien loin, vers la planète de Sirius : que pourrait-il comprendre, l’extra-terrestre, lorsqu’il entendrait converser un acheteur et son bouquiniste ? Saisirait-il le désir, propre à certains humains, de donner aux  mondes qui les environnent la dimension d’un ouvrage de papier ?

Olivier Bickart
Professeur de français et de philosophie

tipus document

Afegeix un nou comentari

Filtered HTML

  • Les adreces web i de correu electrònic es transformen en enllaços automàticament.
  • Etiquetes HTML permeses: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Les línies i paràgrafs es trenquen automàticament.