L’aparadorisme. Art o ciència?

Calvo Castro, Alicia. Escaparatismo y diseño de espacios comerciales. Madrid: Sintesis, 2018. 176 p. ISBN 978-84-9171-120-9. 20 € en paper, 18,61 € llibre electrònic.

El món dels sentits és absolutament dominant al sector del negoci a peu de carrer. Que un passavolant es decideixi (o l’instint l’obligui) a aturar el seu vagar per entrar a una botiga es deurà a un estímul que aquest percebi. Aquesta crida sensorial, habitualment visual, arribarà a través d’algun dels elements de l’exterior del nostre establiment: la façana, el rètol, l’entrada principal o, el més habitual, l’aparador.

Mujeres lectoras, mujeres creadoras

Mujeres y lectura [en línea]. [Madrid]: Fundación Germán Sánchez Ruipérez, Laboratorio Contemporáneo de Fomento de la Lectura, 2019. 51 p. [Consulta: 5 oct. 2019].

Mujeres y lectura es un ensayo que, a modo de introducción, recoge datos sobre el papel cultural de la mujer a lo largo de la historia occidental a través de los testimonios pictóricos representados en el arte, para luego dar paso a un informe que comenta los resultados de algunas encuestas realizadas en los últimos años sobre hábitos y prácticas culturales, en concreto de lectura y compra de libros.

París era una festa

Beach, Sylvia. Shakespeare and Company. 3a ediz. Trad., Elena Spagnol Vaccari. Pref., Livia Manera. Milano: Neri Pozza, 2018. 282 p. (Biblioteca). ISBN 978-88-545-1707-3. 14,50 €.
París, 19 de novembre de 1919.[1] Una petita llibreria de literatura anglesa obre al Barri Llatí. Una dona nord-americana enamorada dels llibres i de París ens explica la història del naixement i del primer període del seu negoci. Fins aquí podria ser una història com moltes altres si no fos perquè l’autora, Sylvia Beach, és la protagonista d’aquest llibre i ens narra en primera persona els inicis de la seva aventura i de la primera època (1919-1941), d’una de les llibreries més importants a Europa: Shakespeare and Company.

«Biblioteca de escritores»

Rodríguez Fischer, Ana; Rodríguez Mosquera, M.ª José (eds.). Bibliotecas de escritores. Barcelona: Universitat de Barcelona, 2019. 186 p. (Filología UB). ISBN 978-84-9168-247-9. 18 € en paper, 4 € llibre electrònic.

Som davant d’un llibre coral que, com a tal, ens ofereix una mirada calidoscòpica i multiperspectiva al llibre, la lectura, les biblioteques i els seus posseïdors.

«Del autor al lector»

Pedraza Gracia, Manuel José (dir.). Del autor al lector: el comercio y distribución del libro medieval y moderno. Eds., Yolanda Clemente San Román, Nicolás Bas Martín. Zaragoza: Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2017. 213 p. (...In culpa est; 3). ISBN 978-84-16935-62-8. 22 €.

El volum inclou set treballs independents, presentats a la jornada que, amb el mateix títol, va tenir lloc el 5 de maig de 2017 a Saragossa. Tenint com a vincle el llibre antic, sobretot l’imprès abans del segle XIX, se n’analitzen aspectes relatius a la producció i, sobretot, a la venda, distribució i circulació.

Una necessària introducció a un tema inabastable

Luckhurst, Roger (ed.). Science fiction: a literary history. London: The British Library, 2017. 256 p. ISBN 978-0-7123-5692-3.

La ciència-ficció...
Tal com Roger Luckhurst fa en la introducció de l’obra ací ressenyada, caldria en primer lloc situar què entendríem per ciència-ficció. Segons una visió compartida pels especialistes, sembla que una característica comuna de la producció moderna del gènere hauria de ser una construcció prèvia de cada autor sobre «què passaria si...», anterior a la redacció de l’obra a publicar. En un sentit ampli, aquesta prospectiva no hauria d’estar necessàriament vinculada al concepte d’evolució científica o tecnològica estricta ‒la física, l’enginyeria...‒, perquè també podria comprendre ciències socials com l’antropologia o la sociologia, ni estar indispensablement situada en el futur, per bé que aquests siguin els plantejaments més corrents. Una utopia igualitarista ambientada a l’Atlàntida històrica encaixaria perfectament en el sector. En canvi, no participarien de la ciència-ficció, tal com els especialistes l’entenen, les obres pròpies de la literatura fantàstica-èpica, també dites d’espasa i bruixeria.

«The Penguin classics book»

Eliot, Henry. The Penguin classics book. London: Penguin Random House, 2018. XIX, 459 p. ISBN 978-0-241-32085-3.

Cuenta la leyenda que Allen Lane (1902-1970), editor y fundador de Penguin Books, tuvo la idea de crear este sello al pasar por la estación de tren de Exeter en 1934 de regreso de un viaje en el que fue a visitar a Agatha Christie. Allí no encontró nada interesante a la venta para leer. En ese momento concibió una colección de libros de bolsillo adecuados para ser distribuidos en una máquina expendedora. Tal máquina llegó a instalarse en el exterior de la librería Henderson’s de Londres, haciendo posible su primera idea. Con el paso de los años, Penguin Books cumplió mucho más que esta primera aspiración.

«Poéticas del origen»: poesía de mujeres

Parra, Jaime D. (ed.). Poéticas del origen: génesis y permanencia de la poesía de mujeres. Madrid: Huerga & Fierro, 2019. 423 p. (Poesía; 94). ISBN 978-84-949692-8-7. 25 €.

A diferencia de lo que ocurre con otros géneros literarios, la huella de las mujeres en la poesía puede ser rastreada hasta los comienzos de la misma. Quizás porque la conocida y actualmente problemática asociación de la poesía lírica al mundo de los sentimientos, al que las mujeres han estado siempre relegadas, sirvió para facilitar, en épocas pasadas, una cierta aceptación por parte de los hombres del desempeño de las mujeres en este tipo de escritura. No obstante, Safo, Murasaki Shikibu, o la mítica princesa sumeria Enheduanna aparecen en los inicios de las distintas tradiciones literarias. Pero, a pesar de estos casos ya por todos conocidos, ese pequeño espacio dejado a unas pocas mujeres no empezó a ampliarse hasta hace apenas unas décadas, ya en los años ochenta del pasado siglo XX.

«El autor y su editor»

Unseld, Siegfried. El autor y su editor: trabajar con Hesse, Brecht, Rilke, Walser. 2.ª ed., ampl. Pról., Jorge Herralde. Trad., Genoveva y Antón Dieterich. Barcelona: Taurus, 2018. 313 p. (Clásicos radicales). ISBN 978-84-306-1997-9. 18,90 € en paper, 9,99 € llibre electrònic.

Es tracta de la recuperació d’un llibre publicat per primera vegada el 1978, en coherència amb la intenció expressa d’aquesta col·lecció de l’editorial Taurus, «Clásicos radicales». Ho remarco perquè moltes idees de Siegfried Unseld sobre el futur del llibre en relació al desenvolupament de les noves tecnologies han estat clarament superades o desmentides per la realitat.

Rialto, 11, una història d’amor

Rubiano, Belén. Rialto, 11: naufragio y pecios de una librería. Barcelona: Libros del Asteroide, 2019. 238 p. (Libros del Asteroide; 216). ISBN 978-84-17007-75-1. 17,95 €.

Encara que pugui semblar que totes les llibreries són simples comerços de venda de llibres, i per tant iguals, res més lluny de la realitat. Al darrere de cada llibreria hi ha un llibreter amb una motivació especial que fa que quasi totes les llibreries siguin distintes, amb la seva personalitat pròpia. Hi ha llibreters que no poden viure sense llegir i llibreters que venen llibres sense llegir-los mai. Hi ha llibreters que només fan càlculs i pensen en clau de negoci,  mentre que altres mai no fan cap número. Hi ha llibreters que han heretat un negoci familiar i altres que l’acaben de crear des de zero. Hi ha llibreters que venen llibres com podrien vendre hamburgueses, mentre que altres els venen com a petites obres d’art.