Ajuts del Ministeri per a llibreries

El passat divendres 17 de febrer de 2017, es va publicar al BOE una convocatòria del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport (Direcció General d’Indústries Culturals i del Llibre) per adjudicar subvencions per a la «revalorización cultural y modernización de las librerías».

No es tracta d’una novetat: fa dos anys ja es van convocar unes ajudes similars, amb un import total, en aquella ocasió, de 150.000 euros. Se’n van beneficiar 39 llibreries de tot Espanya, com es pot veure en la resolució corresponent.