Publications

Export 3 results:
Author Title Type [ Year(Desc)]
Filters: Author is Josep Manuel Rodríguez-Gairín  [Clear All Filters]
2008
Rodríguez-Gairín, J M., & Sulé A. (2008).  DSpace: aspectes rellevants d'ús per a gestors de la informació i la documentació. BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació. -.
Russo, P., Rodríguez-Gairín J M., & Sulé A. (2008).  Laboratorio virtual de software libre para bibliotecas. El Profesional de la Información. 17, 71-76.
Rodríguez-Gairín, J M., Russo P., & Sulé A. (2008).  A Virtual Exhibition of Open Source Software for Libraries. 16th BOBCATSSS Symposium 2008 (Zadar, Croatia, 28.01.2008 - 30.01.2008).