Publications

Export 1 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: First Letter Of Title is A and Author is Jesús Gascón  [Clear All Filters]
2000
Gascón, J., & Sulé A. (2000).  Alguns aspectes d'organització dels catàlegs i de la catalogació. Gascón García, Jesús. Fonaments d'anàlisi documental. Barcelona : EdiUOC, 2000. -.