Publications

Export 3 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: First Letter Of Title is B  [Clear All Filters]
2010
Sulé, A. (2010).  Biblioteques de presó i biblioteques públiques: experiències exitoses d'una col·laboració ineludible. Jornada sobre biblioteques de les institucions penitenciàries, dins del cicle de jornades professionals'El marc legal de les biblioteques a Catalunya'.
2007
Sulé, A. (2007).  Bibliotecas de prisión: 8 propuestas de mejora. FESABID 2007, 10as Jornadas Españolas de Documentación.