Publications

Export 1 results:
Author Title Type [ Year(Desc)]
Filters: First Letter Of Title is E and Author is Lourdes Oliva  [Clear All Filters]
1997
Sulé, A., Roig J., Oliva L., & Ramón M. (1997).  El Catàleg Col.lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC): un entorn de cooperació catalogràfica. 6es. Jornades Catalanes de Documentació: cap a una societat digital: un món en contínua transformació.