Publications

Export 1 results:
[ Author(Desc)] Title Type Year
Filters: First Letter Of Title is T  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
S
Sulé, A. (2004).  Tecnologies de la informació (barates) aplicades a persones amb necessitats especials. BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació. -.