Publications

Export 1 results:
[ Author(Asc)] Title Type Year
Filters: First Letter Of Last Name is S and Author is Carles Salmurri  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
S
Salmurri, C., Abadal E., Sancho M., Llevat M., Sulé A., & Corbera M. (2001).  Disseny i creació de la base de dades documental del Grup Godó. 8es Jornades Catalanes de Documentació: Catalunya en la societat de la informació: realitats i reptes.