Publications

Export 1 results:
Author [ Title(Asc)] Type Year
Filters: Author is Térmens, M.  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
L
Térmens, M.., Ribera M.., & Sulé A. (2002).  L'accessibilitat dels webs de les universitats catalanes. Item: revista de biblioteconomia i documentació. 53-76.