Publications

Export 1 results:
Author Title Type [ Year(Desc)]
Filters: Author is Carles Salmurri  [Clear All Filters]
2001
Salmurri, C., Abadal E., Sancho M., Llevat M., Sulé A., & Corbera M. (2001).  Disseny i creació de la base de dades documental del Grup Godó. 8es Jornades Catalanes de Documentació: Catalunya en la societat de la informació: realitats i reptes.