Biblioteràpia per a terapeutes

Llegir abans de curar [en línia]. [Barcelona: Societat Catalana de Bioètica: Barcelona Ciutat de la Literatura UNESCO: LletrA de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC)], 2019- . <https://llegirabansdecurar.cat/>. [Consulta: 28.12.2021]

Aquest recurs web és una eina de foment de lectura i intercanvi d’experiències dins l’entorn dels professionals de la salut a partir dels clubs de lectura ideat i promogut per la Societat Catalana de Bioètica, Barcelona Ciutat de la Literatura UNESCO i el projecte LletrA de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Inclou un conjunt d’eines per a l’autoformació, el diàleg i la mentoria, tant per als dinamitzadors com per als participants dels clubs de lectura amb l’objectiu final de reforçar la humanització del sistema sanitari català gràcies a la lectura i la literatura. Es podria dir que és un recurs de biblioteràpia per als cuidadors.

«Cómics esenciales» 2019: un anuari que val la pena tenir a prop

Cómics esenciales. 2019. Sevilla; Barcelona: Jot Down; Zaragoza: GP Ediciones, 2020. 244 p. ISSN 2530-6251. 20 €.

Sempre són d'agrair aquelles publicacions que, dins d’un àmbit concret, ens ajuden a destriar el bo i millor de cada casa. No ens enganyem: a la majoria de llibreters, bibliotecaris (i professionals afins) ens agradaria llegir molt més del que llegim, però el temps és el que tenim i ja ho sabeu: a tot no es pot arribar. Per això, com ja he dit, va molt bé tenir a mà obres com les que avui comentem. En aquest cas, Cómics esenciales 2019 no deixa dubte sobre quin és el seu contingut.

La imparable progresión de la lectura digital

How do we read? [en línea]: let's count the ways: comparing digital, audio, and print-only readers. Washington, D.C.: National Endowment for the Arts, 2020. 62 p. [Consulta: 11 nov. 2020].

Los informes sobre las prácticas de lectura se vienen prodigando durante los últimos años debido, fundamentalmente, a las transformaciones introducidas por la irrupción de nuevos dispositivos y modelos de acceso a los contenidos. La contraposición con el referente impreso, esto es, con una tradición de siglos, ha ejercido su magnetismo en especialistas de todas las áreas que han vertido sus opiniones sobre la naturaleza y consecuencias del cambio, unas veces fundamentadas, otras meras especulaciones (Cordón García, 2018). Estos análisis se han incrementado cuando han surgido nuevos formatos y formas de acceso digitales, como es el caso de los audiolibros, o bien cuando alguna circunstancia ha alterado el normal funcionamiento de la cadena del libro, como ha ocurrido con la pandemia de la COVID-19, que obligó al cierre de librerías y bibliotecas en todo el mundo, multiplicando exponencialmente el recurso a la lectura digital (Wischenbart, 2020; FGEE, 2020; Cordón, Muñoz, 2020). 

Dos miradas sobre el libro digital en español: Libranda y Bookwire

Informe anual del libro digital [en línia]. 2019. Barcelona: Libranda, [2020]. 111 p. <https://libranda.com/wp-content/uploads/2020/04/Informe-Anual-del-Libro-Digital-2019.pdf>. [Consulta: 5 juny 2020].

Guerrero, Margarita; Celaya, Javier. Informe Bookwire [en línia]: evolución del mercado digital (ebooks y audiolibros) en España y América Latina. 2020. [Barcelona]: Bookwire; [Bilbao]: Dosdoce.com, 2020. 29 p. <https://www.dosdoce.com/wp-content/uploads/2020/04/INFORME-BOOKWIRE-2020.pdf>. [Consulta: 5 juny 2020].

Como en los últimos años, ya están disponibles los informes sobre el libro digital elaborados por Libranda y Bookwire en colaboración con Dosdoce.com.

«Las redes de la lectura: análisis, modelos y prácticas de lectura social»

Faggiolani, Chiara; Vivarelli, Maurizio (eds.). Las redes de la lectura: análisis, modelos y prácticas de lectura social. Trad., Almudena Zapatero. Gijón: Trea, 2019. 258 p. (Biblioteconomía y administración cultural). ISBN 978-84-17767-17-4. 25 €.

Siempre he encontrado misteriosa y atrayente la lectura, que esconde tras la quietud el arrebato y es hermética a plena luz, dice la protagonista de Noche y océano, de Raquel Taranilla (Seix Barral, 2020). Los estudios sobre la lectura han concitado desde siempre el interés de los investigadores que, desde puntos de vista muy diversos, han analizado un fenómeno tan generalizado e identificable como hermético fuera de las apreciaciones vinculadas con sus entornos.

«Libreros de Nueva York» («The booksellers»)

Libreros de Nueva York [pel·lícula]. Dir. D.W. Young. Santo Domingo: Black Letter Films, 2019. 99 min.

Si hi ha una cosa que recordarem de totes totes en el futur són els gairebé tres mesos de confinament que han capgirat les nostres vides. Ara, a poc a poc i tímidament, la vida torna a fer el seu curs.

Un dels primers festivals de cinema en «presencialitzar-se» ha estat el BCN Film Fest, que enguany ha arribat a la quarta edició. Originàriament estava previst pels voltants de Sant Jordi, 23 d’abril, però òbviament aquest any no ha pogut ser. Tot i així, s’ha mantingut l’objectiu d’oferir pel·lícules de qualitat i que, d’alguna manera, puguin relacionar-se amb la literatura o la història en el sentit més ampli.

VI Congrés de Literatura Infantil i Juvenil Catalana

Congrés de Literatura Infantil i Juvenil Catalana (6è: 2018: Barcelona). VI Congrés de Literatura Infantil i Juvenil Catalana: llegir per llegir. Barcelona: Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, 2019. 143 p. (Quaderns divulgatius; 62). Disponible també en línia: https://www.escriptors.cat/sites/default/files/2019-05/quadern-62-congres-literatura-infantil-aelc-tauleta.pdf.pdf

Aquest recull conté les principals intervencions del VI Congrés, organitzat per l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, que es va celebrar al Pati Llimona de Barcelona els dies 30 de novembre i 1 de desembre de 2018. És un bon document perquè ens permet copsar com batega el món de la literatura infantil i juvenil a casa nostra en un moment determinat.

L’actitud positiva vers la lectura, de baixa

Hooper, Martin. Troubling trends [en línia]: an international decline in attitudes toward reading. Amsterdam: International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA), 2020. 12 p. (Compass briefs in education; 8). <https://www.iea.nl/sites/default/files/2020-03/Compass_brief_8_Troubling-trends.pdf>. [Consulta: 19 maig 2020].

El mes de març passat, Martin Hooper, investigador dels American Institutes for Research (AIR) i expert en metodologies d’avaluació internacional a gran escala, va publicar un breu informe amb l’anàlisi d’alguns dels resultats dels darrers quatre estudis PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) realitzats entre 2001 i 2016. Tot i que Espanya no forma part de l’estudi perquè hi va començar a participar a l’edició del 2006, cal pensar que les conclusions poden ser útils i que ens haurien de permetre intervenir en la línia del que proposa aquest expert.

De la lectura digital a la lectura transmèdia: una mirada des de l’ecologia dels mitjans

Albarello, Francisco. Lectura transmedia: leer, escribir, conversar en el ecosistema de pantallas. Buenos Aires: Ampersand, 2019. 224 p. (Comunicación y lenguajes). ISBN 978-987-4161-24-6. 18 €.

L’últim llibre de Francisco Albarello, Lectura transmedia: leer, escribir, conversar en el ecosistema de pantallas, analitza en profunditat els canvis culturals que la pràctica de la lectura en pantalla ha introduït en la nostra vida quotidiana. Com a continuació de la recerca doctoral de l’autor, aquest estudi sorgeix en un moment en què la pantalla hegemònica, la de l’ordinador de sobretaula, ha cedit part del seu protagonisme a les pantalles portables i ubiqües dels telèfons mòbils i les tauletes. Albarello, doctor en Comunicació Social per la Universidad Austral, alimenta aquí el debat sobre com es llegeix en l’actualitat i ofereix arguments a favor dels nous hàbits i de les noves capacitats que els lectors desenvolupen en l’actual ecosistema de pantalles.

Entre la mística i el negoci: reflexions i propostes per a la indústria de l’edició

Estudio de la percepción de los profesionales del sector del libro sobre el presente y futuro de la industria [en línia]: visiones del sector del libro en la era exponencial. Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 2019. 104 p. <https://fundaciongsr.org/wp-content/uploads/2020/01/Visiones-libro-era-exponencial-2.pdf>. [Consulta: 5 maig 2020]. ISBN 978-84-89384-98-9.

És força coneguda la tasca de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez (FGSR) en l’àmbit de la lectura i el llibre a l’hora de generar coneixement i produir innovació i expertesa en àmbits lligats a la cultura impresa i també digital, i per extensió en les biblioteques. Aquesta labor es produeix a partir de la recerca feta per investigadors i experts sempre en col·laboració amb la comunitat, i el seu resultat més directe són sovint projectes experimentals que donen com a resultat informes i estudis que són divulgats i transferits públicament sovint en forma de «models d’utilitat», això és, de nous procediments per treballar amb més eficàcia en l’àmbit del foment de la lectura, de les biblioteques, de la cultura.