Professorat

Professors de la FIMA guanyen dos ajuts de recerca en qualitat democràtica

Un grup de professors de la FIMA han aconseguit dos ajuts de recerca en qualitat democràtica (DEMOC 2022) finançats pel Departament d’Acció Exterior i Govern Obert de la Generalitat de Catalunya.

El primer projecte, coordinat per Sergio Villanueva Baselga, s’anomena MemoTW- Memòria històrica en línia: diagnòstic i propostes per a una participació ciutadana plural i democràtica a les xarxes socials. Aquest projecte té com a objectiu entendre com es generen memòries històriques a les xarxes socials al voltant d’esdeveniments concrets de la història recent. Al projecte hi participen Lydia Sánchez, Jorge Franganillo, Luciana Sosa i la professora de la Facultat d’Educació Isidora Sáez-Rosenkranz, així com la directora de serveis educatius del Memorial Democràtic, Laia Coma.

El segon projecte, coordinat per la professora de la Facultat d’Educació Concepción Fuentes, compta amb la participació de les professores de la FIMA Maria José Masanet i Maddalena Fedele. El projecte, anomenat EDUDEMOC: Educació per a la democràcia: proposta d’ambients d’aprenentatge democràtic per promoure la participació de les dones universitàries en processos deliberatius en contextos educatius, te com a objectiu generar materials educatius per impulsar la participació femenina en processos participatius.