Diccionaris

Diccionaris del català Diccionaris del castellà
Diccionaris d'altres llengües Diccionaris d'abreviacions
D'Informació i Documentació Traductors automàtics
Repertoris de diccionaris  

 

Diccionaris del català

(De definicions | De sinònims | Etimològics | Altres diccionaris)

De definicions

 • Alcover, Antoni M.; Moll, Francesc de B. Diccionari català-valencià-balear. 2a ed. Palma de Mallorca: Moll, 1930-1962. 10 vol. Diverses reimpressions. Accessible també en línia des de 2003: <https://dcvb.iec.cat/>. ISBN 978-84-273-3162-4.
  Bibliografia: Domènech, David; López, Ferran. "El diccionari 'Alcover-Moll' [en línia]: fitxa bibliogràfica per al dossier d'obres de consulta". Métodos de información, vol 6, n.º 28 (enero 1999), p. 19-23. <http://eprints.rclis.org/4915/>. [Consulta: 6 jul. 2022].
  Perea, Maria Pilar. "El Diccionari català-valencià-balear [en línia]: perspectiva, present i prospectiva". Llengua i ús, núm. 52 (2012), p. 39-48. <https://www.raco.cat/index.php/LlenguaUs/article/view/260902>. [Consulta: 6 jul. 2022].
 • Diccionari descriptiu de la llengua catalana [en línia]. Dir., Joaquim Rafel i Fontanals. [Barcelona]: Institut d'Estudis Catalans, [2005-2016]. <http://dcc.iec.cat/ddlcI/scripts/index.html>. [Consulta: 12 agost 2022].
 • Diccionari normatiu valencià [en línia]. Versió 2.2.4. [València]: Acadèmia Valenciana de la Llengua, [2014]. <http://www.avl.gva.es/lexicval/>. [Consulta: 6 juny 2022].

 • Neoloteca [en línia]: diccionari dels termes normalitzats. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. <https://www.termcat.cat/ca/neoloteca>. [Consulta: 9 abril 2022].

 

De sinònims

 • Diccionari manual de sinònims i antònims [en línia]. Barcelona: Vox: Larousse, cop. 2021. <https://www.diccionaris.cat/>. [Consulta: 17 feb. 2021].
 • Jané, Albert. Diccionari de sinònims [en línia]. 3a ed. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 2015. <https://sinonims.iec.cat/>. [Consulta: 17 feb. 2021].

 

Etimològics

 • Bruguera, Jordi. Diccionari etimològic. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1996. 1.261 p. (Diccionaris d'Enciclopèdia Catalana. Diccionaris complementaris; 4). ISBN 84-412-2516-8.

 

Altres diccionaris

 • Diccionari de la llengua catalana multilingüe [en línia]: català, castellà, anglès, francès, alemany. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, cop. 1997-2020. Versió impresa publicada el 1997. <http://www.multilingue.cat/>. [Consulta: 12 agost 2022]. 
 • Diccionari visual Duden. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1994. 672, 130 p. ISBN 84-7739-839-9. 
 • Espinal i Farré, M. Teresa. Diccionari de sinònims de frases fetes [en línia]. [Bellaterra]: Universitat Autònoma de Barcelona, 2018. <https://dsff.uab.cat/>. [Consulta: 6 jul. 2022].
  Versió electrònica a partir de la 2a ed. rev. (2006). Disponible també en pdf. ISBN 84-490-2441-2.
 • Raspall i Joanola, Joana; Martí i Castell, Joan. Diccionari de locucions i de frases fetes. 2a ed. Barcelona: Edicions 62, 1997. 718 p. ISBN 84-297-4127-5.
 • Veny, Joan; Pons i Griera, Lídia. Atlas lingüístic del domini català [en línia]. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 2014. <https://aldc.espais.iec.cat/>. [Consulta: 6 jul. 2022].

 

Diccionaris del castellà

(De definicions | De sinònims | Etimològics | Altres)

De definicions

 • Diccionario de la lengua española. Real Academia Española. 23.ª ed. Madrid: Espasa-Calpe, 2014. 2.312 p. Disponible també en línia: <https://dle.rae.es/>. ISBN 978-84-670-4190-3.
  Bibliografia: Martínez de Sousa, José. Novedades en el Diccionario de la Academia (edición del 2001) [en línia]. <http://www.medtrad.org/panacea/IndiceGeneral/n7_J.M.deSousa.pdf>. [Consulta: 9 gener 2022].

 • Diccionario general lengua española. Pról., Manuel Alvar Ezquerra. 2.ª ed. Barcelona: Spes, 2002. IX, 1.668 p. (Vox). Disponible també en CD-ROM (ISBN 84-7153-896-2) i en línia: <https://www.diccionarios.com/>. ISBN 84-7153-928-4. 
 • Diccionario Salamanca de la lengua española. Dir., Juan Gutiérrez Cuadrado. Madrid: Santillana; Salamanca: Universidad de Salamanca, 2006. XV, 1.726 p. ISBN 84-934537-4-9.
  Bibliografia: Gutiérrez Cuadrado, Juan. «El diccionario Salamanca de Santillana, cinco años después». En: Congreso Internacional de ASELE (11è: 2000: Saragossa), ¿Qué español enseñar?: norma y variación lingüisticas en la enseñanza del español a extranjeros, p. 123-134. Disponible a: http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/pdf/11/11_0123.pdf
 • Enclave de ciencia [en línia]. [Madrid]: Real Academia Española (RAE): Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). <https://enclavedeciencia.rae.es/inicio>. [Consulta: 4 jul. 2022].
 • Gran diccionario de la lengua española. Prólogo de Francisco Rico. Barcelona: Larousse, 2000. XXI, 1.856 p. ISBN 84-8016-496-4. Dispobible també en CD-ROM.
 • Gran diccionario de uso del español actual. Proyecto, dir. y ed., Aquilino Sánchez. Alcobendas (Madrid): Sociedad General Española de Librería (SGEL), D.L. 2001. 2.133 p. ISBN 84-7143-872-0.
 • Moliner, María. Diccionario de uso del español. 3.ª ed. Madrid: Gredos, 2007. 2 vol. ISBN 978-84-249-2886-5. Dispobible també en CD-ROM.
  Bibliografia: Millán, José Antonio. María Moliner [en línia]: el diccionario español más revolucionario, ampliado y mejorado en su nueva edición. <http://jamillan.com/moliner.htm>. [Consulta: 6 jul. 2022].
  Centenario de María Moliner [en línia]: apuntes de urgencia. Asociación de Técnicos de Informática, últ. act., 19 junio 2000. <http://www.ati.es/gt/lengua-informatica/moliner.html>. [Consulta: 6 jul. 2022].

 • Seco, Manuel; Andrés, Olimpia; Ramos, Gabino. Diccionario del español actual. 2.ª ed. act. Madrid: Aguilar, 2011. 2 vol. ISBN 978-84-03-09725-4.
  Bibliografia: Millán, José Antonio. El español actual [en línia]: aparece una gran obra lexicográfica que recoge y documenta la lengua real. Últ. versión, 28 marzo 2001. <http://jamillan.com/dea.htm>. [Consulta: 7 gener 2022].

 

De sinònims

 • Diccionario de sinónimos y antónimos. Edit., Paloma Grande. Pozuelo de Alarcón, Madrid: Espasa Calpe, [2005]. IX, 1225 p. (Espasa léxicos). Disponible també en línia a: <https://www.wordreference.com/sinonimos/>. ISBN 84-670-1947-6.

 

Etimològics

 • Coromines, Joan; Pascual, J.A. Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico. Madrid: Gredos, 1980-1991. (Biblioteca Románica Hispánica, diccionarios; 7). 6 vol. ISBN 84-249-1362-0. Disponible també en CD-ROM (Madrid: Gredos, 2012. ISBN 978-84-249-3654-9).
  Bibliografia: Agustí, Lluís. "El Diccionario etimológico castellano e hispánico de Corominas-Pascual, veinte años después" [en línia]. Métodos de información, vol. 7, n.º 35-36 (enero-marzo 2000), p. 30-41. <http://www.metodosdeinformacion.es/mei/index.php/mei/article/viewFile/476/496>. [Consulta: 6 jul. 2022].
  Millán, José Antonio. El Corominas [en línia]: el diccionario etimológico del español, es mucho más que eso. <http://jamillan.com/corom.htm>. [Consulta: 9 gener 2022].

 

Altres diccionaris

 • Casares, Julio. Diccionario ideológico de la lengua española: desde la idea a la palabra, desde la palabra a la idea. 2.ª ed. Barcelona: Gustavo Gili, 1959 (reimp., 2001). LXXV, 482, 887 p. ISBN 84-252-0126-8.
  Bibliografia: Soler, Concha. "Diccionario ideológico de Julio Casares" [en línia]. Métodos de información, vol. 6, n.º 29-30 (marzo-mayo 1999), p. 28-30. <http://www.metodosdeinformacion.es/mei/index.php/mei/article/download/401/422>. [Consulta: 6 jul. 2022].

 • Cuervo, Rufino José. Diccionario de construcción y régimen de la lengua castellana. Barcelona: Herder, 1998. 8 vol. ISBN 84-254-2074-1. Disponible també en CD-ROM (Barcelona: Herder, 2002).
  Bibliografia: Pascual Olaguíbel, Marina. "El Diccionario de construcción y régimen de la lengua castellana". Métodos de información, vol. 6, n.º 31 (jul. 1999), p. 22-24. <http://www.metodosdeinformacion.es/mei/index.php/mei/article/download/419/440>. [Consulta: 6 jul. 2022].

 

Diccionaris d'altres llengües

(Multilingües | D'anglès | De francès | D'alemany)

Multilingües

 • IATE [en línia]: European Union terminology. [Luxembourg]: European Commission, 1999- . Last build date, 6.08.2022. <https://iate.europa.eu/home>. [Consulta: 19 ag. 2022].
  Base de dades de terminologia de la Unió Europea (UE). Iniciada el 1999, va ser publicada en obert el 2007. Inclou més de 900.000 entrades, en les 24 llengües oficials de la UE (no en català), més el llatí.
  Bibliografia: Trias i Freixa, Mireia (cur.). Terminologia i societat [en línia]: recursos terminològics i escenaris comunicatius. Barcelona: Societat Catalana de Terminologia, 2022. 184 p. (Memòries de la Societat Catalana de Terminologia; 9). <https://scaterm.llocs.iec.cat/wp-content/uploads/sites/5/2022/07/Terminologia_i_societat.pdf>.  [Consulta: 19 ag. 2022]. ISBN 978-84-9965-659-5.

 

D'anglès

 • Oxford English dictionary [en línia]: OED. Oxford: Oxford University Press, 2008-  . Accés des del Campus UB: <https://www-oed-com.sire.ub.edu/>. [Consulta: 2 nov. 2022].

 

De francès

 

D'alemany 

 • Diccionari català-alemany [en línia]= Katalanisch-Deutsches Wörterbuch. Versió 8.1 - 01.03.2015. [Lleida]: Universitat de Lleida, Departament d'Anglès i Lingüística, cop. 1996-2020. <http://www.dca.udl.cat/>. [Consulta: 23 set. 2022].

 

Diccionaris d'abreviacions

 • Mestres i Serra, Josep M.; Guillén i Sànchez, Josefina. Diccionari d'abreviacions: abreviatures, sigles i símbols. 2a ed. rev. i amp. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 2001. 748 p. (Diccionaris d'Enciclopèdia Catalana. Diccionaris complementaris; 2). ISBN 84-412-0734-8.

 

Traductors automàtics

 

D'Informació i Documentació

(De definicions | D'equivalències)

De definicions

 • English-Spanish [dictionary] [en línia]. [Granada]: Granada University. <https://lexis.ugr.es/>. [Consulta: 16 set. 2022].
 • Levine-Clark, Michael; Carter, Toni M. (ed.). ALA glossary of library and information science. 4th ed. Chicago: ALA, 2013. VIII, 280 p. ISBN 978-0-83891-111-2. Exemplar a la biblioteca: DIC 02 ALA
 • Martínez de Sousa, José. Diccionario de edición, tipografía y artes gráficas. Gijón: Trea, 2001. 478 p. (Biblioteconomía y administración cultural; 46). ISBN 84-95178-96-6. Exemplar a la biblioteca: 655 Mar.
 • Prytherch, Ray (comp.). Harrod's librarians' glossary and reference book: a directory of over 10.200 terms, organizations, projects and acronyms in the areas of information management, library science, publishing and archive management. 10th ed. Aldershot: Ashgate, 2005. XI, 753 p. ISBN 0-7546-4038-8. Disponible en part en línia a: <https://books.google.co.uk/books?hl=ca&id=zoCfMEscyzwC>.
 • Reitz, Joan M. ODLIS [en línia]: online dictionary for library and information science. [Westport, Conn.]: Libraries Unlimited, cop. 2004-2014, last updated Jan. 10, 2013. <http://products.abc-clio.com/ODLIS/odlis_about>. Publicat també en paper (ISBN 978-1-56308-962-6). [Consulta: 16 set. 2022].

 

D'equivalències

 • Benito, Miguel. Diccionario multilingüe de términos bibliotecarios: español, catalán, francés, inglés, alemán, sueco. 2.ª ed. aum. Borås: Taranco, cop. 1999. 142 p. ISBN 91-89118-02-2.

 • Vocabulari de biblioteconomia [en línia]: català, castellà. Barcelona: Servei de Llengua Catalana de la Universitat de Barcelona, 1999. 27 p. (Vocabularis bàsics per a l'alumnat). Disponible també en paper (ISBN 84-922885-8-2). <http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/12244>. [Consulta: 16 set. 2022].

Repertoris de diccionaris

 • Millán, José Antonio. Página de los diccionarios, vocabularios, repertorios, enciclopedias y obras electrónicas [en línia]. Últ. modif., 14 oct. 2011. <http://jamillan.com/dicciona.htm>. [Consulta: 16 ag. 2022].

 


Data d'actualització: 22 ag. 2022. Qualsevol comentari serà benvingut (errors, mancances, enllaços incorrectes...). Envieu un correu electrònic a: pons@ub.edu.