Diccionaris

 Mostra de diccionaris

Diccionaris del català Diccionaris del castellà
Diccionaris d'altres llengües Diccionaris d'abreviacions
D'informació i documentació Traductors automàtics
Repertoris de diccionaris  

 

Diccionaris del català

(De definicions De sinònims Etimològics Altres)

De definicions

 • Alcover, Antoni M.; Moll, Francesc de B. Diccionari català-valencià-balear. 2a ed. Palma de Mallorca: Moll, 1930-1962. 10 vol. Diverses reimpressions. Accessible també en línia: <https://dcvb.iec.cat/>. ISBN 84-273-0025-5.
  Bibliografia:
  Domènech, David; López, Ferran. "El diccionari 'Alcover-Moll' [en línia]: fitxa bibliogràfica per al dossier d'obres de consulta". Métodos de información, vol 6, n.º 28 (enero 1999), p. 19-23. <http://eprints.rclis.org/4915/>. [Consulta: 9 set. 2023].
  Perea, Maria Pilar. "El Diccionari català-valencià-balear [en línia]: perspectiva, present i prospectiva". Llengua i ús, núm. 52 (2012), p. 39-48. <https://www.raco.cat/index.php/LlenguaUs/article/view/260902>. [Consulta: 24 set. 2023].
 • Gran diccionari de la llengua catalana. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1998. XLI, 1.781 p. Disponible també en línia a partir de: <https://www.diccionari.cat/#>. ISBN 84-412-2790-X.
  Bibliografia: Abril Español, Joan. «Gran diccionari de la llengua catalana: [ressenya]». Llengua i ús, núm. 14 (primer quad. 1999), p. 65-66. Disponible també en línia a: <https://raco.cat/index.php/LlenguaUs/article/view/129504>.

De sinònims

 • Pey Estrany, Santiago. Diccionari de sinònims, idees afins i antònims. 18a ed. Barcelona: Teide, 1999. 847 p. ISBN 84-307-7329-0.

Etimològics

 • Bruguera, Jordi. Diccionari etimològic. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1996. 1.261 p. (Diccionaris d'Enciclopèdia Catalana. Diccionaris complementaris; 4). ISBN 84-412-2516-8.
 • Coromines, Joan. Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana [en línia]. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 2024. Digitalització de l'edició de Barcelona: Curial, 1980-1991. 9 vol. ISBN 84-7256-173-9. <https://decat.iec.cat/>. [Consulta: 2 feb. 2024].
  Bibliografia: Fundació Pere Coromines [en línia]. [Sant Pol de Mar]: la Fundació, 2008-  . <https://www.fundaciocoromines.cat/joan-coromines/>.[Consulta: 3 oct. 2023].

Altres diccionaris

 • Diccionari de la llengua catalana multilingüe [en línia]: català, castellà, anglès, francès, alemany. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1997-  . Versió impresa publicada el 1997. <http://www.grec.net/cgibin/mlt00.pgm>. [Consulta: 3 oct. 2023]. 
 • Diccionari visual Duden. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1994. 672, 130 p. ISBN 84-7739-839-9. 
 • Espinal i Farré, M. Teresa. Diccionari de sinònims de frases fetes. 2a ed. rev. [Bellaterra]: Universitat Autònoma de Barcelona; Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat; València: Universitat de València, 2006. 1.578 p. ISBN 84-490-2441-2. Disponible també en línia a: https://dsff.uab.cat/ 
 • Raspall i Joanola, Joana; Martí i Castell, Joan. Diccionari de locucions i de frases fetes. 2a ed. Barcelona: Edicions 62, 1997. 718 p. ISBN 84-297-4127-5.

 

Diccionaris del castellà

(De definicions De sinònims Etimològics Altres)

De definicions

 • Clave: diccionario de uso del español actual. 8.ª ed., aum. y act. Boadilla del Monte: SM, 2006. XXVIII, 2048 p. ISBN 84-675-0921-X. 
 • Diccionario de la lengua española. Real Academia Española. 23.ª ed. Madrid: Real Academia Española, 2014. LVIII, 2312 p. Disponible també en línia: <https://dle.rae.es/>. ISBN 978-84-6704-189-7.
  Bibliografia: Martínez de Sousa, José. Novedades en el Diccionario de la Academia (edición del 2001) [en línia]. <http://www.medtrad.org/panacea/IndiceGeneral/n7_J.M.deSousa.pdf>. [Consulta: 3 oct. 2023].
 • Diccionario general de la lengua española. Pról., Manuel Alvar Ezquerra. 2.ª ed. Barcelona: Spes, 2002. IX, 1668 p. (Vox). Disponible també en línia: <http://www.diccionarios.com> ISBN 84-7153-928-4. 
 • Diccionario Salamanca de la lengua española. Dir., Juan Gutiérrez Cuadrado. Madrid: Santillana; Salamanca: Universidad de Salamanca, 2006. XV, 1.726 p. ISBN 84-934537-4-9.
 • Gran diccionario de la lengua española. Prólogo de Francisco Rico. Barcelona: Larousse, 2000. XXI, 1.856 p. ISBN 84-8016-496-4.
 • Gran diccionario de uso del español actual. Proyecto, dir. y ed., Aquilino Sánchez. Alcobendas (Madrid): Sociedad General Española de Librería (SGEL), D.L. 2001. 2.133 p. ISBN 84-7143-872-0.
 • Moliner, María. Diccionario de uso del español. 3.ª ed. Madrid: Gredos, 2007. 2 vol. ISBN 978-84-249-2886-5.
  Bibliografia:
  Millán, José Antonio. María Moliner [en línia]: el diccionario español más revolucionario, ampliado y mejorado en su nueva edición. <http://jamillan.com/moliner.htm>. [Consulta: 9 set. 2023].
  Centenario de María Moliner [en línia]: apuntes de urgencia. Asociación de Técnicos de Informática, últ. act., 19 junio 2000. <http://www.ati.es/gt/lengua-informatica/moliner.html>. [Consulta: 9 set. 2023].
 • Seco, Manuel; Andrés, Olimpia; Ramos, Gabino. Diccionario del español actual. 2.ª ed. act. Madrid: Aguilar, 2011. 2 vol. ISBN 978-84-03-09725-4.
  Bibliografia: Millán, José Antonio. El español actual [en línia]: aparece una gran obra lexicográfica que recoge y documenta la lengua real. Últ. versión, 28 marzo 2001. <http://jamillan.com/dea.htm>. [Consulta: 7 set. 2023].

De sinònims

 • Diccionario de sinónimos y antónimos. Edit., Paloma Grande. Pozuelo de Alarcón, Madrid: Espasa Calpe, [2005]. IX, 1225 p. (Espasa léxicos). Disponible també en línia a: <https://www.wordreference.com/sinonimos/>. ISBN 84-670-1947-6.

Etimològics

 • Coromines, Joan; Pascual, J.A. Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico. Madrid: Gredos, 1980-1991. (Biblioteca románica hispánica, diccionarios; 7). 6 vol. ISBN 84-249-1362-0.
  Bibliografia:
  Agustí, Lluís. "El Diccionario etimológico castellano e hispánico de Corominas-Pascual, veinte años después" [en línia]. Métodos de información, vol. 7, n.º 35-36 (enero-marzo 2000), p. 30-41. <http://www.metodosdeinformacion.es/mei/index.php/mei/article/viewFile/476/496>. [Consulta: 9 set. 2023].
  Millán, José Antonio. El Corominas [en línia]: el diccionario etimológico del español, es mucho más que eso. <http://jamillan.com/corom.htm>. [Consulta: 9 set. 2023].

Altres diccionaris

 • Casares, Julio. Diccionario ideológico de la lengua española: desde la idea a la palabra, desde la palabra a la idea. 2.ª ed. Barcelona: Gustavo Gili, 1959 (reimp., 2001). LXXV, 482, 887 p. ISBN 84-252-0126-8.
  Bibliografia: Soler, Concha. "Diccionario ideológico de Julio Casares" [en línia]. Métodos de información, vol. 6, n.º 29-30 (marzo-mayo 1999), p. 28-30. <http://www.metodosdeinformacion.es/mei/index.php/mei/article/download/401/422>. [Consulta: 9 set. 2023].
 • Cuervo, Rufino José. Diccionario de construcción y régimen de la lengua castellana. Barcelona: Herder, 1998. 8 vol. ISBN 84-254-2074-1.
  Bibliografia: Pascual Olaguíbel, Marina. "El Diccionario de construcción y régimen de la lengua castellana". Métodos de información, vol. 6, n.º 31 (jul. 1999), p. 22-24. <http://www.metodosdeinformacion.es/mei/index.php/mei/article/download/419/440>. [Consulta: 9 set. 2023].
   

Diccionaris d'altres llengües

(D'anglès De francès)

D'anglès

 • Oxford English dictionary [en línia]: OED. [Oxford]: Oxford University Press, 2001-  . <https://www.oed.com/?tl=true>. [Consulta: 19 jul. 2023].

De francès

 

Diccionaris d'abreviacions

 • Mestres i Serra, Josep M.; Guillén i Sànchez, Josefina. Diccionari d'abreviacions: abreviatures, sigles i símbols. 2a ed. rev. i amp. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 2001. 748 p. (Diccionaris d'Enciclopèdia Catalana. Diccionaris complementaris; 2). ISBN 84-412-0734-8.

 

 Traductors automàtics

 

Diccionaris especialitzats en Informació i Documentació

(De definicions D'equivalències)

De definicions

 • [Lozano Palacios, Tony]. English-Spanish dictionary [en línia]. [Granada]: Granada University. <http://eubd1.ugr.es>. [Consulta: 9 gen. 2023].
 • Martínez de Sousa, José. Diccionario de edición, tipografía y artes gráficas. Gijón: Trea, 2001. 478 p. (Biblioteconomía y administración cultural; 46). ISBN 84-95178-96-6.
 • Prytherch, Ray (comp.). Harrod's librarians' glossary and reference book: a directory of over 10.200 terms, organizations, projects and acronyms in the areas of information management, library science, publishing and archive management. 10th ed. Aldershot: Ashgate, 2005. XI, 753 p. ISBN 0-7546-4038-8. Disponible en part en línia a: <https://books.google.co.uk/books?hl=ca&id=zoCfMEscyzwC>.
 • Reitz, Joan M. ODLIS [en línia]: online dictionary for library and information science. [Westport, Conn.]: Libraries Unlimited, cop. 2014, last updated, January 10, 2013. <https://products.abc-clio.com/ODLIS/odlis_about>. Publicat també en paper (ISBN 978-1-56308-962-6). [Consulta: 9 gen. 2023].
 • Sawoniak, Henryk; Witt, Maria. New international dictionary of acronyms in library and information science and related fields. 3rd rev. and enlarg. ed. München [etc.]: K.G. Saur, 1994. XI, 522 p. ISBN 3-598-11171-1.

D'equivalències

 • Benito, Miguel. Diccionario multilingüe de términos bibliotecarios: español, catalán, francés, inglés, alemán, sueco. 2.ª ed. aum. Borås: Taranco, cop. 1999. 142 p. ISBN 91-89118-02-2.

 

Repertoris de diccionaris

 • Cabré, M. Teresa; Lorente, Mercè. Els diccionaris catalans de 1940 a 1988. Barcelona: Publicacions de la Universitat de Barcelona, 1990. 542 p. (Lexis; 1). ISBN 84-7875-361-3.
 • Guía bibliográfica de los diccionarios de las lenguas de España en la BNE [en línia]. Madrid: Biblioteca Nacional de España, últ. act., marzo 2023. <https://guias.bne.es/diccionarios>. [Consulta: 30 set. 2023].
  Repertori diacrònic i selectiu de diccionaris de llengües d’Espanya. Ordenat per llengües (inclòs el valencià!), amb una breu introducció a la lexicografia de cada llengua i bibliografia. De cada obra es remet al catàleg de la Biblioteca Nacional d’Espanya.
 • Kabdebo, Thomas; Armstrong, Neil. Dictionary of dictionaries and eminent encyclopedias. 2nd ed. London [etc.]: Bowker-Saur, 1997. VII, 418 p. ISBN 1-85739-103-9.
 • Millán, José Antonio. Página de los diccionarios, vocabularios, repertorios, enciclopedias y obras electrónicas [en línia]. Últ. modif., 14 oct. 2011. <http://jamillan.com/dicciona.htm>. [Consulta: 9 gener 2023].

 


Data d'actualització: 2 feb. 2024. Qualsevol comentari serà benvingut (errors, mancances, enllaços incorrectes...). Envieu un correu electrònic a: pons@ub.edu.