Fonts secundàries per a la cerca d'informació

Bibliografies generals Cercadors genèrics de fonts a Internet
Catàlegs de biblioteques Bibliografies selectives d'obres de consulta
Bibliografies de publicacions en venda Reculls selectius de fonts a Internet
Repertoris de revistes Bibliografies especialitzades en Informació i Documentació
Repositoris i biblioteques digitals Altres serveis: serveis en línia i reculls de preguntes

Nota: Per a fonts basades exclusivament en premsa, vegeu la secció «Fonts d'informació periodística»
 

Bibliografies generals

 • BASE [en línia]: Bielefeld academic search engine. Bielefeld: Bielefeld University Library, 2004-  . <https://www.base-search.net/>. [Consulta: 24 agost 2021].
  Base de dades bibliogràfica que dona accés a uns 300 milions de documents de caràcter científic, en accés obert, provinents de 10.000 fonts.
 • Catalònica [en línia]: agregador de continguts digitals de Catalunya. Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2022-  .  <https://catalonica.bnc.cat/>. [Consulta: 14 jul. 2022].
  Agregador de documents digitals provinents de repositoris de biblioteques, arxius, museus i altres institucions de Catalunya. En total, 1,2 milions d’entrades, provinents de 28 repositoris.

 • Dialnet [en línia]. Fundación Dialnet: Universidad de La Rioja, cop. 2001-  . <https://dialnet.unirioja.es/>. [Consulta: 13 jul. 2022].
  Base de dades bibliogràfica d'articles de revista (d'unes 12.000 revistes), monografies col·lectives, actes de congressos (8.000) i tesis (més de 300.000), amb un total de més de 8 milions de documents. Els treballs en accés obert estan enllaçats.
 • Dimensions [en línia]. London, etc.: Digital Science, 2018-  . <https://app.dimensions.ai/discover/publication>. [Consulta: 2 set. 2020].
  Base de dades bibliogràfica interdisciplinar, amb uns 115 milions de referències. S'indica les citacions rebudes per cada treball. Els treballs en accés obert estan enllaçats.
  Bibliografia: Orduña-Malea, Enrique; Delgado-López-Cózar, Emilio. “Dimensions: re-discovering the ecosystem of scientific information”. El profesional de la información, vol. 27, n.º 2 (2018), p. 420-431.  https://recyt.fecyt.es/index.php/EPI/article/view/epi.2018.mar.21/38966. [Consulta: 2 set. 2020].
 • ERIH plus [en línia]: European reference index for the humanities and the social sciences. Bergen:  Norwegian Centre for Research Data, 2014-  . <https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/>. [Consulta: 2 set. 2020].
  Repertori de quasi 9.000 revistes de qualitat en ciències socials i humanitats, d’arreu del món. Cercables per títol, ISSN, matèries, idiomes (11 en català), país de publicació...
 • Hispana [en línia]: acceso en línea al patrimonio cultural. [Madrid]: Ministerio de Cultura y Deporte. <https://hispana.mcu.es/es/inicio/inicio.cmd>. [Consulta: 24 agost 2021].
  Agregador de documents digitals provinents de repositoris d’arxius, biblioteques i museus d’Espanya. En total, unes 10 milions d’entrades, provinents d'uns 230 repositoris.
 • Iberian books [en línia]. Dublin: University College Dublin, 2010-  . <https://iberian.ucd.ie/index.php>. [Consulta: 2 set. 2020].
  Repertori bibliogràfic retrospectiu, d’intenció exhaustiva, d’impresos fins el 1700 produïts en llengües ibèriques a qualsevol lloc. Inclou unes 131.000 entrades (43.000, disponibles en línia), localitzades en més de 2.000 biblioteques. En català, 4.276 entrades.
  Bibliografia: Wilkinson, Alexander S.; Ulla Lorenzo, Alejandra. «Iberian books [en línia]: la compilación de un catálogo de títulos abreviados en la era digital». Bibliographica, vol. 1, n.º 2 (segundo semestre 2018), p. 222-235. <https://bibliographica.iib.unam.mx/index.php/RB/article/view/30>.
 • ÍnDICEs CSIC [en línia]. Madrid: CSIC. Centro de Ciencias Humanas y Sociales, 2018-  . És continuació de Bases de datos bibliográficas del CSIC. <https://indices-csic-es.sire.ub.edu/>. [Consulta: 6 jul. 2022].
  Base de dades bibliogràfica exhaustiva de les 4.160 revistes publicades a Espanya de caràcter científic (vives i mortes). Conté 1,3 milions d'articles (amb enllaç als que es troben en obert) des de 1940. Cerca per múltiples camps d'accés. 
  Bibliografia: Abejón Peña, Teresa. «ÍnDICEs-CSIC [en línia]: plataforma de acceso a la información científica publicada en las revistas españolas con altos estándares de calidad».  Enredadera, n.º 33 (jul. 2019). <http://sitios.csic.es/web/enredadera/abejon-indices-csic>. [Consulta: 26 juny 2022].
 • Periodicals index online [en línia]. [Ann Arbor, Mich.]: ProQuest. Accés restringit des del CRAI de la UB: <https://search-proquest-com.sire.ub.edu/pio>. [Consulta: 13 jul. 2022].
  Base de dades bibliogràfica en humanitats i ciències socials dels articles publicats en 10.586 revistes (43 en català), entre el segle XVIII i l'actualitat, (segons revista).
  Bibliografia: Codina, Lluís. "Periodicals index online [en línia]: base de datos de prensa histórica". Lluís Codina, 7 nov. 2017. <https://www.lluiscodina.com/periodical-index-online-prensa-historica/>. [Consulta: 13 jul. 2022].
 • Recolecta [en línia]: recolector de ciencia abierta. [Madrid]: FECYT, Fundación Española para la Ciencia y la Tecnologia. <https://www.recolecta.fecyt.es/>. [Consulta: 2 set. 2020].
  Agregador de documents de caràcter científic i tècnic disponibles en repositoris espanyols. En total, es poden recuperar més de 2 milions de documents, provinents d'uns 140 repositoris.
 • Registry of open access repositories [en línia]: ROAR. [Southampton]: University of Southampton, School of Electronics and Computer Science. <http://roar.eprints.org/>. [Consulta: 2 set. 2020].
  Repertori de repositoris d'accés obert. Internacional, general, d'intenció exhaustiva. Inclou 4.750 repositoris que es poden cercar per nom, país, programari, tipus i nombre de registres (no per matèries).
 • ROAD [en línia]: directory of open access scholarly resources. [Paris]: ISSN International Centre: UNESCO, 2019-  . <https://road.issn.org/>. [Consulta: 24 juny 2022]. ISSN 2310-9173.
  Base de dades bibliogràfica que dona accés a 55.000 recursos amb ISSN, en accés obert, de caràcter científic.
 • Scopus [en línia]. Elsevier. Accessible des d'ordinadors de la UB, a: <https://www-scopus-com.sire.ub.edu/>. [Consulta: 29 juny 2022].
  Base de dades bibliogràfica multidisciplinar, d’abast internacional, que analitza més de 40.000 revistes, des de 1960. Inclou més de 80 milions de referències, amb resum.

 • Web of science [en línia]. Clarivate Analytics. Disponible, prèvia subscripció, a: <http://sire.ub.edu/login?url=http://wos.fecyt.es>. [Consulta: 2 set. 2020].
  Conjunt de bases de dades bibliogràfiques interdisciplinar, d’abast internacional, que analitza en el seu conjunt unes 23.000 revistes des de 1900 (segons les disciplines). Inclou: Arts & humanities citation index, Conference proceedings citation index, Journal citation reports, Science citation index, Social sciences citation index i altres.

 

  Catàlegs de biblioteques

  (De públiques | D'universitàries, especialitzades i de recerca | De patrimoni bibliogràfic)

  De públiques

  • Atena [en línia]: un projecte que suma. [Barcelona]: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura: Diputació de Barcelona. <http://atena.biblioteques.cat/>. [Consulta: 19 jul. 2021].
   Catàleg col·lectiu que inclou els catàlegs de les biblioteques públiques de Catalunya (també disponibles per separat als catàlegs Aladí i Argus).

  D'universitàries, especialitzades i de recerca

  • Biblioteca Nacional (Espanya). Catálogo BNE [en línia]. [Madrid]: Biblioteca Nacional, cop. 2000-  . <http://catalogo.bne.es/>. [Consulta: 1 feb. 2020].
   Catàleg en línia de la biblioteca nacional d'Espanya que, entre altres, inclou la referència dels documents rebuts per dipòsit legal de tot Espanya des de 1958.
  • Biblioteques especialitzades de la Generalitat [en línia]: BEG. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Servei de Biblioteques. <https://milleniumbeg.cultura.gencat.cat/>. [Consulta: 19 jul. 2021].
   Catàleg col·lectiu de les biblioteques especialitzades de la Generalitat de Catalunya. En són una seixantena (de departaments i altres òrgans, d’arxius, de museus, de parcs naturals...). Algunes d’elles també formen part del CCUC.
  • Catàleg col·lectiu de les universitats de Catalunya [en línia]. Barcelona: Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya Àrea de biblioteques, Informació i Documentació. <https://ccuc.csuc.cat>. [Consulta: 28 agost 2021].
   Catàleg col·lectiu de les biblioteques universitàries de Catalunya i de moltes altres entitats de caràcter científic, inclosa la Biblioteca de Catalunya.
  • Catálogo de la Red de Bibliotecas Universitarias [en línia]: catálogo REBIUN. [Madrid]: CRUE, Conferencia de Rectores de Universidades Españolas, act. . <https://rebiun.baratz.es/rebiun/>. [Consulta: 26 maig 2020].
   Catàleg col·lectiu de les biblioteques universitàries d'Espanya i d'altres biblioteques de recerca (com les del CSIC). Inclou prop de 20 milions de registres.
  • Karlsruher virtueller Katalog [en línia] = Karlsruhe virtual catalog: KVK. Karlsruhe: Karlsruher Institut für Technologie. <https://kvk.bibliothek.kit.edu>. [Consulta: 4 jul. 2022].
   Metacercador de llibres en catàlegs i llibreries d'arreu del món.

  • PCU [en línia]: punto de consulta único: catálogo colectivo de las bibliotecas de la Administración General del Estado. [Madrid]: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2012-2017. <http://pcu.bage.es/>. [Consulta: 24 juny 2022].
  • WorldCat [en línia]. [Dublin, Ohio]: OCLC. <https://www.worldcat.org/>. [Consulta: 2 jul. 2022].
   Catàleg col·lectiu d'unes 18.000 biblioteques d'arreu del món, que conté uns 450 milions de registres bibliogràfics (entre tots els tipus de publicacions).

  De patrimoni bibliogràfic

   

  Bibliografies de publicacions en venda

   • Base de datos de libros editados en España [en línia]. [Madrid]: Ministerio de Cultura y Deporte. <http://www.mcu.es/webISBN/>. [Consulta: 29 juny 2022].
    Base de dades exhaustiva dels llibres publicats a Espanya des de 1973 que s'han posat a la venda. La recuperació per matèries és millorable.

   • Catálogo de publicaciones [de la] Administración General del Estado [en línia]: CPAGE. Madrid: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado: Ministerio de la Presidencia, Junta de Coordinación de Publicaciones Oficiales. <https://cpage.mpr.gob.es/?s>. [Consulta: 26 maig 2020].
    Catàleg acumulatiu de les 85.000 publicacions dels ministeris d'Espanya i dels organismes que en depenen (inclou el CSIC, però no les universitats), des de 2001 (les revistes, número a número). Les publicacions d'accés obert hi són enllaçades. Les que estan en venda, es poden comprar.

    

   Repertoris de revistes

   • DOAJ [en línia]: directory of open access journals. <https://www.doaj.org/>. [Consulta: 15 juny 2022].
    Base de dades bibliogràfica de revistes de caràcter científic d'accés lliure, amb uns 18.000 títols. Permet cercar també els articles que contenen.
   • ISSN portal [en línia]. [Paris]: ISSN International Centre. Accessible en línia des d'ordinadors de la UB. <https://portal-issn-org.sire.ub.edu/>. [Consulta: 15 juny 2022]. ISSN 1819-1819.
    Base de dades bibliogràfica exhaustiva de totes les publicacions amb ISSN, amb prop de tres milions d'entrades.
   • Latindex [en línia]: sistema regional de información en línea para revistas científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1997-  . <https://www.latindex.org/latindex/inicio>. [Consulta: 15 juny 2022]. ISSN 2310-2799.
    Base de dades bibliogràfica de revistes iberoamericanes: unes 30.000 en total (4.600 espanyoles; 477 en català).
   • MIAR [en línia]: matriu d’informació per a l’anàlisi de revistes. Versió 2020 live. Barcelona: Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals, 2017-  . <http://miar.ub.edu/idioma/ca>. [Consulta: 2 set. 2020].
    Repertori internacional de revistes de caire científic, iniciat el 2004. Inclou 47.000 títols, cercables per títol, ISSN, país de publicació, editorial, matèria. De cada revista dona les dades bàsiques i indica en quins repertoris és recollida o avaluada.
    Bibliografia: Codina, Lluís. "MIAR [en línia]: matriz de información para el análisis de revistas científicas". Lluís Codina, 24 enero 2018. <https://www.lluiscodina.com/miar-matriz-informacion-analisis-revistas/>. [Consulta: 2 set. 2020].
   • Scimago journal & country rank [en línia]: SJR. Scimago Lab, 2007-  . <https://www.scimagojr.com/>. [Consulta: 1 feb. 2020].
    Repertori internacional d’unes 34.000 revistes científiques, cercables per títol, ISSN o editorial. De cada revista es donen les dades bàsiques i se n’indica un índex d’impacte i l’índex h. Les dades poden veure’s per a cada revista o per a les revistes d’una matèria o d’un país. La informació prové de la base de dades Scopus, de l’editorial Elsevier.
    Bibliografia: Codina, Lluís. «Scimago journal & country rank [en línia]: una herramienta para académicos y gestores de la ciencia». Lluís Codina, 16 jul. 2018. <https://www.lluiscodina.com/scimago-journal-rank/>. [Consulta: 1 feb. 2020].

   • Ulrichsweb [en línia]: global serials directory. ProQuest. Accessible des d'ordinadors amb IP de la UB a:  <http://ulrichsweb.serialssolutions.com.sire.ub.edu/>. [Consulta: 18 gener 2022].
    Base de dades bibliogràfica de publicacions en sèrie d'abast internacional. Inclou uns 300.000 títols (de diaris i revistes de tota mena). De moltes publicacions inclou dades de contacte, matèries, tirada, preu de subscripció, bases de dades on és indexada, si publica articles revisats per experts, etc. Algunes inclouen un comentari breu.

    

   Repositoris i biblioteques digitals

   • Biblioteca virtual del patrimonio bibliográfico [en línia]. [Madrid]: Ministerio de Cultura y Deporte. <https://bvpb.mcu.es/es/inicio/inicio.do>. [Consulta: 2 set. 2020].
    Biblioteca virtual desenvolupada pel Ministeri de Cultura i Esport juntament amb arxius i biblioteques del conjunt d'Espanya. Inclou 24.000 monografies, 55.000 il·lustracions, 30.000 vídeos, 5.000 mapes, etc.
   • Biblioteca virtual Miguel de Cervantes [en línia]. [Alicante]: Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. <http://www.cervantesvirtual.com/>. [Consulta: 18 gener 2019].
   • CORE [en línia]. [London]: Jisc; [Milton Keynes]: The Open University, 2011-  . <https://core.ac.uk/>. [Consulta: 5 març 2020].
    Agregador d’articles i altres treballs de caire científic d’accés obert. N’aplega uns 180 milions, procedents de quasi 10.000 repositoris d’arreu del món. Es poden cercar per autor, títol, editorial, repositori i text lliure (no per matèries).
   • E-LIS [en línia]: e-prints in Library and Information Science. 2003-  . <http://eprints.rclis.org/>. [Consulta: 2 gener 2019].
    Fundat el 2003, és un repositori de documents de tot tipus en lliure accés sobre Informació i Documentació. N'hi ha més de 20.000.
   • Europeana [en línia]. The Hague: Europeana Foundation. <http://www.europeana.eu/portal/ca>. [Consulta: 26 oct. 2019].
    Agregador de documents facilitats per arxius i biblioteques europeus. Inclou uns 60 milions de documents (llibres, vídeos, reproduccions d'obres d'art...).
    Bibliografia: Ramos Simón, Luis Fernando; Arquero Avilés, Rosario (coords.). Europeana: la plataforma del patrimonio cultural europeo. Somonte-Cenero, Gijón: Trea, cop. 2014. 302 p. (Biblioteconomía y administración cultural; 271). ISBN 978-84-9704-840-8. Exemplar a la biblioteca de la Facultat: 004.775 Eur
   • Google llibres [en línia]. Google, cop. 2010. <https://books.google.cat/>. [Consulta: 26 oct. 2019].
    Col·lecció de llibres digitalitzats, amb prop de 30 milions de documents disponibles. N’hi ha d’antics, lliures de drets d’autor, i d’altres de moderns, digitalitzats amb acords amb les editorials. Alguns només estan disponibles parcialment. Si bé la majoria són en anglès, n’hi ha una bona colla en català i altres llengües.
   • Hathi trust [en línia]: digital library. Ann Arbor, MI: Hathi Trust. <http://www.hathitrust.org/>. [Consulta: 26 oct. 2019].
    Biblioteca digital creada el 2008 per un consorci de 90 grans biblioteques. Inclou 11,5 milions de documents, entre els quals, llibres digitalitzats per Google llibres i per Internet archive.
   • Internet archive [en línia]. San Francisco, CA: Internet Archive, 2001-  . <https://archive.org/>. [Consulta: 4 gener 2019].
    Biblioteca digital creada el 1996, formada per uns 420 mil milions de còpies de pàgines web. Bibliografia: Mayagoitia, Ana; González-Aguilar, Juan Manuel. "Internet Archive [en línia]: la conservación de lo efímero". Documentación de las Ciencias de la Información, vol. 40 (2017), p. 157-166. http://revistas.ucm.es/index.php/DCIN/article/view/57196/52061
   • Memòria digital de Catalunya [en línia]. [Barcelona: CSUC, 2006-  ]. <http://mdc1.cbuc.cat>. [Consulta: 8 gener 2019].
    Repositori cooperatiu en accés obert que inclou unes 120 col·leccions digitalitzades relacionades amb Catalunya i el seu patrimoni. Per exemple, ARCA (arxiu de revistes catalanes antigues), i moltes altres de fotografies, mapes, manuscrits, impresos antics, etcètera. Impulsat per les universitats de Catalunya i la Biblioteca de Catalunya, coordinat pel Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC). Inclou uns tres milions d'objectes digitals.
   • Periodicals archive online [en línia]. [Ann Arbor, Mich.]: ProQuest, 2001-  . Accés restringit des del CRAI de la UB: <https://search-proquest-com.sire.ub.edu/pao/index>. [Consulta: 26 oct. 2019].
    Base de dades bibliogràfica en humanitats i ciències socials que dona accés al text complet dels articles publicats en 428 revistes (tres en català), des del segle XIX fins al 2000, aproximadament.
   • Project Gutenberg [en línia]. [Salt Lake City, UT]: Project Gutenberg, modif. 19 Jan. 2019 <http://www.gutenberg.org>. [Consulta: 14 març 2019].
    Biblioteca digital amb quasi 60.000 obres lliures de drets d'autor disponibles. En català, una cinquantena.
   • RACO [en línia]: revistes catalanes amb accés obert. Barcelona: CBUC, 2006-  .  <https://www.raco.cat>. [Consulta: 11 març 2019].
    Repositori d’accés obert de revistes científiques, culturals o erudites editades a Catalunya o en català i en curs de publicació. En total, 500 títols (si bé alguns han deixat de publicar-se). N'hi ha una ressenya a: Pons i Serra, Amadeu. "RACO [en línia]: cas d’èxit per presumir i per aprofitar". Blok de BiD, 23/12/2015. <http://www.ub.edu/blokdebid/es/node/667>.
   • TDX [en línia]: tesis doctorals en xarxa. [Barcelona]: CSUC, [2001-  ]. <http://www.tdx.cat/>. [Consulta: 8 març 2019].
    Repositori d'accés obert de tesis doctorals presentades a totes les universitats de Catalunya i algunes de la resta de l'Estat. En total, unes 30.000 tesis.
   • Trencadís [en línia]: fons locals digitalitzats. Barcelona: Diputació de Barcelona. Gerència de Serveis de Biblioteques. <https://trencadis.diba.cat/>. [Consulta: 1 set. 2021].

    

   REPERTORIS DE REPOSITORIS

   • BuscaRepositorios [en línia]: repositorios institucionales españoles de acceso abierto. [Barcelona]: Universitat de Barcelona: [Madrid]: CSIC. <https://www.accesoabierto.net/repositorios/>. [Consulta: 15 des. 2019].
    Repertori d'uns 150 repositoris espanyols, buscables per nom o institució que el promou.

   • OpenDOAR [en línia]: directory of open access repositories. [Bristol]: JISC, [2006-  ]. <https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/>. [Consulta: 15 des. 2019]
    Repertori de més de 5.000 repositoris de tot el món, buscables per nom, institució que el promou, matèria, programari utlitzat, país...

    

   Cercadors genèrics de fonts a Internet

   • Best of the web [en línia]. Jericho, NY: Best of the Web, 1994-  . <https://botw.org/>. [Consulta: 26 oct. 2019].

    

   Bibliografies selectives d'obres de consulta

   • Maldonado, Ángeles; Rodríguez-Yunta, Luis (coords.). La información especializada en Internet: directorio de recursos de interés académico y profesional. 2.ª ed. corr. y aum. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2006. 495 p. També disponible en línia: <http://digital.csic.es/handle/10261/25640>. ISBN 978-84-00-08436-5.
    Repertori de fonts d'informació disponibles a Internet d'utilitat per a investigadors o professionals. Inclou informació sobre dret, periodisme, patents... N'hi ha una ressenya a: https://recyt.fecyt.es/index.php/EPI/article/view/epi.2007.may.14.
   • The new Walford [en línia]: guide to reference resources. Ed. in chief, Ray Lester. London: Facet, 2005-2008. <3> vol. Accés prèvia subscripció des de <https://cercabib.ub.edu/permalink/34CSUC_UB/18sfiok/alma991011520599706708>. ISBN 978-1-85604-495-0.
    Repertori selectiu de fonts d'informació sobre ciència i tècnica (tant en paper com en línia), d'abast internacional. De cada obra inclou un breu comentari.
   • Oxford bibliographies [en línia]: your best research starts here. Oxford: Oxford University Press, 2010-  . <https://www.oxfordbibliographies.com/>. [Consulta: 29 jul. 2021].
    Recull de prop de 10.000 bibliografies sobre temes específics (sobretot de ciències socials i humanitats), molt selectives, amb breus comentaris, fetes per especialistes. De pagament; en obert, només part de la informació. S’actualitzen de tant en tant.

   • Reference reviews Europe online [en línia]: RREO. [Fiesole]: Casalini Libri, cop. 2009, last update: April 13, 2011. Trimestral. <http://rre.casalini.it/>. [Consulta: 18 gener 2021]. ISSN 1720-7835.

    

    Reculls selectius de fonts a Internet

    Generals

    • Alehoop [en línia]: recursos en línia per elaborar treballs de recerca. [Barcelona]: Universitat de Barcelona, Facultat de Biblioteconomia i Documentació. <https://fima.ub.edu/alehoop/>. [Consulta: 15 des. 2019].
     Recull selectiu d’uns 600 recursos en línia, d’accés gratuït, d’utilitat per a la recerca bàsica. Cada recurs és comentat (entre 3 i 10 línies). Es pot cercar per matèries, títol, autor o resum.
    • Brown, Christopher C. The virtual reference desk [en línia]. February 16, 2001. <http://www.virtualref.com/>. [Consulta: 15 des. 2019].
     Recull selectiu, general i internacional, de prop de 1.000 enllaços a fonts d'informació de referència a Internet. Ordenada alfabèticament per tipus d'obres. Es va deixar d'actualitzar el 2001.
    • Guies Bib TIC [en línia]: guies de Biblioteca i Informàtica. [Barcelona]: Universitat Pompeu Fabra. <https://guiesbibtic.upf.edu/?b=s>. [Consulta: 5 març 2020].
     Conjunt d'unes 130 guies especialitzades, organitzades en 10 grans matèries. Cadascuna, amb comentaris breus dels recursos inclosos.
    • Research guides [en línia]. [Washington]: The Library of Congress. <https://guides.loc.gov/>. [Consulta: 7 oct. 2020].
     Recull de més de 700 reculls selectius de fonts d'interès per a la recerca. S'hi esmenten documents de la biblioteca mateixa i recursos de consulta en línia.

    Recull de guies temàtiques

    • LibGuides community [en línia]. <https://community.libguides.com/> . [Consulta: 7 oct.2020].
     Recull de quasi 800.000 guies temàtiques d'arreu del món elaborades amb la plataforma LibGuides.

     

    Bibliografies especialitzades en Informació i Documentació

    • Bibliografía para oposiciones a archivos [en línia]. [Madrid]: Ministerio de Cultura y Deporte, [2019]. <http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/recursos-profesionales/bibliografias-oposiciones.html>. [Consulta: 24 març 2019].
     Bibliografia selectiva sobre arxivística, fons documentals i institucions polítiques, pensada per als que es preparen per a oposicions de bibliotecari. Preparada per la biblioteca del CIDA (Centro de Información Documental de Archivos). Organitzada en un centenar de matèries específiques, les entrades es troben localitzades al catàleg col·lectiu dels Arxius Estatals.
    • Bibliografía para oposiciones a bibliotecas [en línia]. Madrid: Biblioteca Nacional de España, 2019. <http://www.bne.es/es/Inicio/Perfiles/Bibliotecarios/RecursosBibliotecarios/bibliografia-oposiciones/>. [Consulta: 26 set. 2019].
     Bibliografia selectiva, especialitzada en Informació i Documentació, pensada per als que es preparen per a oposicions de bibliotecari. Inclou llibres i articles de revista en castellà i en anglès, sense comentaris. Organitzada per matèries (sense gaire ordre ni concert).
    • Biblioteconomía [en línia]: resúmenes de artículos sobre biblioteconomía. Madrid: Biblioteca Nacional de España, 2012- . <https://blog.bne.es/biblioteconomia/>. [Consulta: 9 feb. 2022].
     Blog on es publiquen resums d'articles de revistes especialitzades en Informació i Documentació.
    • Library, information science & technology abstracts [en línia]. EBSCO Industries, 2019. <http://www.libraryresearch.com>. [Consulta: 26 set. 2019].
     Referències i resums d'articles de revista i altres documents sobre Informació i Documentació procedents d'unes 600 revistes d'arreu del món, des de mitjan dels 60. En total, unes 780.000 entrades.
    • Library literature & information science index [en línia]. [Bronx, N.Y.]: EBSCO, 2019. Accessible des de la UB a: <http://search.ebscohost.com.sire.ub.edu/login.asp?profile=web&defaultdb=lii>. [Consulta: 26 set. 2019].
     Bibliografia especialitzada en Informació i Documentació, d'abast internacional. Inclou referències (les més antigues, de 1980) d'articles de revista (d'unes 400 revistes), monografies i contribucions en congressos. En total, unes 255.000 entrades, majoritàriament en anglès. D'algunes se n'ofereix el text complet.

    • LISA [en línia]: library and information science abstracts. Proquest, cop. 2019. Accessible des de la UB a: <http://search.proquest.com.sire.ub.edu/lisa/advanced>. [Consulta: 26 jul. 2021].
     Referències d'articles i contribucions en congressos sobre Informació i Documentació des de 1969, d'arreu del món. En total, unes 700.000 entrades, aparegudes en unes 300 revistes especialitzades, d'uns 40 països.

     

    Altres serveis: serveis en línia i reculls de preguntes

    • Google answers [en línia]. <http://answers.google.com/answers/>. [Consulta: 2 des. 2019].
     Servei d'informació en línia (actiu d'abril 2002 a novembre de 2006). Les preguntes enviades pels usuaris eren contestades per algun dels 500 experts que treballaven per a Google. L'usuari deia el que estava disposat a pagar en cas de rebre una resposta satisfactòria. Les preguntes i les respostes són visibles i cercables al web. En total conté unes 100.000 consultes.
    • ¡Información en vivo! [en línia]: bibliotecarios a su servicio en línea. [New York]: The New York Public Library, cop. 2021. <https://www.nypl.org/ask-nypl/informaci%C3%B3n-en-vivo>. [Consulta: 21 jul. 2021].
     Servei d'informació en línia gratuït, via xat, disponible permanentment, ofert per la New York Public Library.
    • Pregunte, las bibliotecas responden [en línia]. [Coord., Ministerio de Cultura y Deporte]. <https://www.pregunte.es/consulta/consulta.cmd>. [Consulta: 21 jul. 2021].
     Servei d'informació en línia, mitjançant correu electrònic i xat, ofert per les biblioteques públiques de l'Estat i algunes altres. Les consultes reben resposta abans de 72 hores. Les consultes ja efectuades es guarden en una base de dades i es poden consultar.
    • Since you asked! [en línia]: information for Alaskans from Alaskans. [Juneau, AK: Alaska State Library, 2008- ]. <http://askasl.blogspot.com/>. [Consulta: 21 jul. 2021].

     


    Data d'actualització: 14 jul. març 2022. Qualsevol comentari serà benvingut (errors, mancances, enllaços incorrectes...). Envieu un correu electrònic a: pons@ub.edu.