Fonts d'informació econòmica i empresarial

Directoris d'empreses Bibliografies i repositoris
Mitjans de comunicació especialitzats Diccionaris i enciclopèdies
Altres obres de consulta Reculls de recursos

Nota: Cal tenir en compte també les fonts d'informació de caire general, com per exemple les estadístiques o les bibliogràfiques.

Directoris d'empreses

 • D&B Hoovers [en línia]. Dun & Bradstreet, Inc. 2000-  . <http://www.hoovers.com>. [Consulta: 10 abril 2022].
  • Kompass [en línia]: portal global B2B para buscar proveedores para tu empresa. Madrid: Kompass Spain, cop. 2013. Disponible també en paper i en CD-ROM. <https://es.kompass.com/>. [Consulta: 5 abril 2022].
  • SABI [en línia]: sistema de análisis de balances ibéricos. Bureau Van Dijk. Disponible des del Campus UB a: <http://sabi.bvdep.com.sire.ub.edu/ip>. [Consulta: 3 abril 2022].
   Base de dades d’accés restringit sobre 2 milions d’empreses espanyoles i 500.000 de portugueses (no inclou bancs). Inclou dades de contacte i de caràcter econòmic i financer (fins a 12 anys enrere). Permet comparació entre empreses. Guia d'ús: http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/116808
  • Thomas [en línia]: find suppliers, insights, tools and more. Thomas Publishing, cop. 2013, last modified May 3, 2019. <http://www.thomasnet.com/>. [Consulta: 3 abril 2022].

   

   Bibliografies i repositoris

    

   Mitjans de comunicació especialitzats

   • Financial times: Europe's business newspaper. London: The Financial Times (Europe) Ltd, [1888]-  . [New ser., no. 1 (Feb. 13, 1888)]-  . Diari. ISSN 0307-1766.

    

   Diccionaris i enciclopèdies

   • The Oxford business Spanish dictionary: Spanish-English, English-Spanish = Diccionario Oxford business: español-inglés, inglés-español. Chief editors: Sinda López, Donald Watt. Oxford: Oxford University Press, 2002. X, 627 p. ISBN 0-1986-0481-5.

    

   Altres obres de consulta

     

    Reculls de recursos

    • Economia i empresa [en línia]. Barcelona: UPF, darrera act., Apr 22, 2022. (Guies BibTIC). <https://guiesbibtic.upf.edu/eco>. [Consulta: 23 abril 2022].

    • Topic research guides [en línia]. Washington, DC: The World Bank/IMF Library Network. <https://researchguides.worldbankimflib.org/>. [Consulta: 1 abril 2022].
     Recull de 42 guies temàtiques de temes diversos relacionats amb l’economia mundial (agricultura, canvi climàtic, finances, migracions, transports...).

     

     


    Data d'actualització: 1 març 2023. Qualsevol comentari serà benvingut (errors, mancances, enllaços incorrectes...). Envieu un correu electrònic a: pons@ub.edu.