Fonts d'informació econòmica i empresarial

Directoris d'empreses Bibliografies i repositoris
Mitjans de comunicació especialitzats Diccionaris i enciclopèdies
Altres obres de consulta Reculls de recursos

Nota: Cal tenir en compte també les fonts d'informació de caire general, com per exemple les estadístiques o les bibliogràfiques.

Directoris d'empreses

  • Kompass [en línia]: your route to business worldwide. Madrid: Kompass Spain. Disponible també en paper i en CD-ROM. <https://es.kompass.com/>. [Consulta: 5 març 2024].
  • Thomas [en línia]: find suppliers, insights, tools and more. Thomas Publishing, cop. 2013, last modified May 3, 2019. <http://www.thomasnet.com/>. [Consulta: 3 març 2024].

   

   Bibliografies i repositoris

    

   Mitjans de comunicació especialitzats

   • Financial times: Europe's business newspaper. London: The Financial Times (Europe) Ltd, [1888]-  . [New ser., no. 1 (Feb. 13, 1888)]-  . Diari. ISSN 0307-1766.

    

   Diccionaris i enciclopèdies

   • Cabana i Vancells, Francesc. Fàbriques i empresaris: els protagonistes de la Revolució Industrial a Catalunya. Barcelona: Diputació de Barcelona, 2001. 4 vol. ISBN 84-7794-801-1. Disponible en línia a: https://www.enciclopedia.cat/fabriques-i-empresaris
    354 monografies sobre empresaris i fàbriques de Catalunya

   • The Oxford business Spanish dictionary: Spanish-English, English-Spanish = Diccionario Oxford business: español-inglés, inglés-español. Chief editors: Sinda López, Donald Watt. Oxford: Oxford University Press, 2002. X, 627 p. ISBN 0-1986-0481-5.

    

   Altres obres de consulta

     

    Reculls de recursos

    • Economia i empresa [en línia]. Barcelona: UPF, darrera act., Mar 28, 2024. (Guies BibTIC). <https://guiesbibtic.upf.edu/eco>. [Consulta: 28 març 2024].

    • Topic research guides [en línia]. Washington, DC: The World Bank/IMF Library Network. <https://researchguides.worldbankimflib.org/>. [Consulta: 1 març 2024].
     Recull de 55 guies temàtiques de temes diversos relacionats amb l’economia mundial (agricultura, canvi climàtic, finances, migracions, transports...).

     

     


    Data d'actualització: 28 març 2024. Qualsevol comentari serà benvingut (errors, mancances, enllaços incorrectes...). Envieu un correu electrònic a: pons@ub.edu.