Fonts d'informació periodística

Repertoris de mitjans i de periodistes Hemeroteques digitals retrospectives
Agregadors de notícies Bases de dades de notícies
Informes de conjuntura Reculls de recursos

Nota. Per a imatges, vegeu: Fonts d'informació per a imatges.

Repertoris de mitjans i de periodistes

 • Agenda de la comunicación [en línia]. Madrid: Ministerio de la Presidencia.  Disponible també en pdf. <https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/agendacom/Paginas/index.aspx>. [Consulta: 26 feb. 2022]. ISSN 2605-4825.
  Directori de mitjans de comunicació espanyols (premsa, ràdio, televisió) i de serveis de premsa d'organismes oficials i grans empreses (ministeris, autonomies, diputacions, ajuntaments...).
 • ISSN International centre [en línia]. [Paris]: ISSN. <http://www.issn.org/>. [Consulta: 28 feb. 2022].
  Repertori exhaustiu, de caràcter internacional, de les publicacions en sèrie amb ISSN. La base de dades bibliogràfica es troba a ISSN portal (sense cost des de l'entorn de la UB).
 • Kiosko.net [en línia]. [Madrid: HHMMSS Servicios de Internet]. <https://es.kiosko.net/>. [Consulta: 14 gen. 2022].
  Repertori selectiu de diaris d'arreu del món. Es presenten les portades del dia (i de sis dies enrere) i un enllaç al mitjà.
 • Photocall.tv [en línia]. <https://photocall.tv/>. [Consulta: 4 maig 2022].
  Recull d'enllaços a canals en directe de televisions (250 d'espanyoles i 420 d'estrangeres, més 360 canals temàtics) i ràdios (230, d'arreu del món). 
 • El quiosc [en línia]. [Bellaterra]: Universitat Autònoma de Barcelona, Servei de Biblioteques. <https://www.bib.uab.cat/premsa/index.php>. [Consulta: 28 feb. 2022].
  Repertori selectiu de diaris i revistes d'arreu del món. Es proporciona un enllaç al mitjà.

 • Ulrichsweb [en línia]: global serials directory. ProQuest, cop. 2019. Accessible des d'ordinadors amb IP de la UB a: <http://ulrichsweb.serialssolutions.com.sire.ub.edu/>. [Consulta: 28 feb. 2022].
  Base de dades bibliogràfica de publicacions periòdiques d'abast internacional. Inclou uns 300.000 títols (de diaris, revistes de tota mena). De moltes publicacions inclou dades de contacte, matèries, tirada, preu de subscripció, bases de dades on és indexada, si publica articles revisats per experts, etc. Algunes inclouen un comentari breu.

 

Hemeroteques digitals retrospectives

(Individuals - Col·lectives - Repertoris d'hemeroteques digitals)

Individuals

Col·lectives

  • ARCA [en línia]: arxiu de revistes catalanes antigues. Barcelona: Biblioteca de Catalunya, [2006-  ]. <https://arca.bnc.cat/>. [Consulta: 12 feb. 2022].
   Repositori col·laboratiu d'edicions facsímils de revistes catalanes antigues, a partir dels fons de la Biblioteca i d'una trentena d'altres centres col·laboradors. Inclou més de 400 títols (des de 1761 fins a 2005; més de 2,5 milions d'imatges) cercables per lloc i data de publicació, matèries i text sencer dels articles.

  Repertoris d'hemeroteques digitals

  • «List of online newspaper archives» [en línia]. En: Wikipedia, last ed. 13 May 2022. <https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:List_of_online_newspaper_archives>. [Consulta: 14 maig 2022>.
   Relació d’enllaços a hemeroteques digitals (individuals o col·lectives) de 90 països, ordenada alfabèticament per països. Alguns (com Espanya), per regions. En total, més de 6.000 entrades (de Catalunya, 12).
  • Premsa catalana digitalitzada [en línia]. Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2019. <http://premsadigitalitzada.bnc.cat/>. [Consulta: 24 feb. 2022].
   Inventari cooperatiu que inclou una relació de revistes i diaris catalans amb versions digitalitzades, fet a partir de les informacions recollides a unes 140 institucions diverses. Descripció i enllaç a unes 2.000 capçaleres.

   

  Agregadors de notícies

  • Google news [en línia]. Google, 2002-  . <https://news.google.com>. [Consulta: 26 juny 2022].
   Cercador de notícies a partir dels mitjans de comunicació amb els quals Google ha arribat a un acord.

  • PressReader [en línia]. Richmond, BC: PressReader. <https://www.pressreader.com/>.  [Consulta: 26 des. 2021].
   Agregador de premsa i revistes digitals d’arreu del món, de pagament. Inclou més de 7.000 publicacions (10 en català).

  Bases de dades de notícies

   

  Informes de conjuntura

  • Anuario de la comunicación. Madrid: Dircom. Anual. Alguns números, disponibles en línia a: https://www.dircom.org/anuario/.
   Recull d’articles en profunditat, entrevistes i casos de bones pràctiques sobre tendències en la indústria dels mitjans de comunicació, a càrrec d’especialistes.

  • Digital news report [en línia]. 2012-  . [Oxford]: Reuters Institute for the Study of Journalism, 2012-  . Anual. <https://www.digitalnewsreport.org/>. [Consulta: 10 des. 2021].
   Informe anual sobre els mitjans d’informació, d’abast internacional. Després d’uns pocs estudis en profunditat sobre aspectes concrets (de cinc pàgines aprox.), dona dades dels mitjans en els principals 46 estats del món.

  • Informe anual de la profesión periodística [en línia]. 2004-  . Madrid: Asociación de la Prensa de Madrid, 2004- . Anual. <https://www.apmadrid.es/publicaciones/informe-anual-de-la-profesion/>. [Consulta: 11 des. 2021]. ISSN 2171-2824.
   Estat de la qüestió del sector de la comunicació i dels seus professionals a Espanya, des del punt de vista laboral i de conjuntura. Elaborat a partir d’enquestes i entrevistes en profunditat. En accés obert, amb un any d’embargament.

  Recull de recursos

  • Periodicomanía [en línia]: recursos en Internet sobre publicaciones periódicas. Madrid: Biblioteca Nacional de España, cop. 2019-  . <http://blog.bne.es/recursosprensa/>. [Consulta: 24 des. 2021].
   Recull de recursos (en forma de blog) sobre publicacions periòdiques. Uns 410 recursos, que inclouen bibliografies, hemeroteques digitals, recursos sobre revistes científiques...

   


  Data d'actualització: 26 juny 2022. Qualsevol comentari serà benvingut (errors, mancances, enllaços incorrectes...). Envieu un correu electrònic a: pons@ub.edu.