Estadístiques

Àmbit català Àmbit espanyol Àmbit internacional Repertoris d'estadístiques

 

Àmbit català

 • Anuari estadístic de Catalunya [en línia]. Barcelona: Institut d'Estadística de Catalunya. Publicat en paper entre 1985 i 2010 (ISSN 1130-166X). <https://www.idescat.cat/pub/?id=aec>. [Consulta: 30 set. 2022].
  Dades estadístiques bàsiques sobre Catalunya: demografia, societat, qualitat de vida, economia, sectors econòmics, medi ambient i territori.

 • Idescat [en línia]. Barcelona: Institut d'Estadística de Catalunya. <https://www.idescat.cat/>. [Consulta: 30 set. 2022].
  Lloc web de l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'organisme oficial de Catalunya encarregat de recollir i publicar les estadístiques referides a aquest territori. Tres opcions principals: "Territori", "Noms i cognoms" i "Estadístiques". A l'apartat "Serveis" s'accedeix a "Publicacions" i a "Biblioteca". 

 

Àmbit espanyol

 • Anuario estadístico de España [en línia]. Madrid: Instituto Nacional de Estadística. Disponible també en paper (ISSN 0066-5177) i en CD-ROM (ISSN 1579-2722). <https://www.ine.es/prodyser/pubweb/anuarios_mnu.htm>. [Consulta: 18 oct. 2022].
  Publicació anual que inclou dades estadístiques bàsiques sobre Espanya. Apareix en paper des de 1859, a càrrec de l'entitat oficial espanyola encarregada de recollir i publicar les estadístiques referides a aquest territori. La versió en línia és constituïda per un conjunt de fitxers en pdf que corresponen a la digitalització de la versió impresa. Ordenació sistemàtica per matèries: "Entorno físico y medio ambiente", "Demografía", "Educación", "Cultura y ocio", "Salud", etc. Al principi de cada capítol hi ha un altre sumari amb el detall de les taules que s'hi publiquen. Per exemple, dins de "Salud" hi trobarem dades sobre professionals, indicadors hospitalaris, malalties, etcètera.

 • Instituto Nacional de Estadística [en línia]. Madrid: INE. <https://www.ine.es/>. [Consulta: 18 oct. 2022].
  Pàgina principal del web de l'Instituto Nacional de Estadística (INE), l'organisme oficial espanyol encarregat de recollir i publicar les estadístiques referides a l'Estat. Aquí es publiquen regularment dades d'un interès alt per a molts sectors, com ara l'índex de preus del consum (IPC), l'enquesta de la població activa (EPA), etcètera. Cal destacar l'apartat denominat "INEbase", que inclou una gran quantitat de dades estadístiques referides al conjunt d'Espanya: "Entorno físico", "Medio ambiente", "Demografía y población", "Sociedad"... A part d'"INEbase" es té accés a l'Anuario estadístico de España (citat abans) i a moltes altres publicacions editades per l'INE. 

 

Àmbit internacional

  • Eurostat [en línia]. [Luxembourg]: Eurostat. <https://ec.europa.eu/eurostat/>. [Consulta: 15 oct. 2022].
   Pàgina principal del web d'Eurostat, l'organisme oficial de la Unió Europea encarregat de recollir i publicar les estadístiques referides a aquest territori. Des de l'apartat "Data", s'accedeix a una gran quantitat de dades estadístiques: economia, població, indústria, etcètera.

  • Eurostat regional yearbook [en línia]. Luxembourg: Eurostat, 1996-  . Anual. Disponible també en paper (ISSN 2363-1716 ). <https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Eurostat_regional_yearbook>. [Consulta: 15 oct. 2022].
   Publicació anual que inclou dades estadístiques bàsiques sobre el conjunt de la Unió Europea i els països que la formen. Inclou dades des de 1985, recollides per l'entitat oficial encarregada de l'estadística. Ordenació sistemàtica per matèries: població, economia, medi ambient, etc.
  • Statista [en línia]. New York: Statista. Disponible per mitjà del CRAI de la UB: <https://www-statista-com.sire.ub.edu/>. [Consulta: 20 oct. 2022].
   Portal d'accés a estadístiques de tota mena, provinents de més de 22.000 fonts. Dades estadístiques cercables per matèria, informes, dades sobre empreses, etc. Guia d'ús feta pel CRAI, disponible en línia.
  • Statistical yearbook = Annuaire statistique. New York: United Nations, 1949- . Anual. Disponible també en línia des de: <https://unstats.un.org/UNSDWebsite/Publications/StatisticalYearbook/>. ISSN 0082-8459.
   Publicació anual que inclou dades estadístiques bàsiques relatives a tot el món, a les regions principals del planeta i a cadascun dels estats. Les dades són recopilades a partir dels organismes dependents de l'ONU. Ordenació sistemàtica per matèries: dades globals mundials, població i estadístiques socials, activitat econòmica, relacions econòmiques internacionals.
  • Unesco Institute for Statistics [en línia]. [Montreal]: Unesco Institute for Statistics, 2022. <http://uis.unesco.org/>. [Consulta: 18 oct. 2022].
   Pàgina principal del web de la secció de la Unesco encarregada de recopilar i divulgar estadístiques a escala mundial de les temàtiques pròpies de la Unesco: educació, ciència i tecnologia, cultura i comunicació. Aquestes mateixes dades es poden consultar en la publicació impresa Statistical yearbook = Annuaire statistique = Anuario estadístico (Paris: Unesco, 1964- . Anual. ISSN 0082-7541).
  • United Nations Statistics Division [en línia]. New York: United Nations, 2020. <https://unstats.un.org/home/>. [Consulta: 18 oct. 2022]. 
   Pàgina principal del web de la secció de l'ONU encarregada de recopilar i divulgar estadístiques d'àmbit mundial. Una part de les bases de dades que manté són de pagament. De lliure accés hi trobem estadístiques bàsiques sobre demografia, energia, medi ambient, indústria, etcètera.

  Repertoris d'estadístiques

  • Enlaces estadísticos [en línia]. Madrid: Instituto Nacional de Estadística. <https://www.ine.es/htdocs/serv/estadist.htm>. [Consulta: 18 oct. 2022].
   Recull d'enllaços a llocs web de serveis estadístics d'arreu del món. Inclou uns 300 enllaços: de comunitats autònomes espanyoles, ministeris, altres organismes espanyols, dels organismes oficials de cadascun dels països del món i dels principals organismes internacionals.

   


  Data d'actualització: 23 oct. 2022. Qualsevol comentari serà benvingut (errors, mancances, enllaços incorrectes...). Envieu un correu electrònic a: pons@ub.edu.