Informació jurídica

Fonts jurídiques: àmbit català Fonts jurídiques: àmbit espanyol Fonts jurídiques: àmbit internacional Obres de consulta Repertoris de recursos en línia

 

 

Fonts jurídiques: àmbit català

 • Catalunya. Diari oficial de la Generalitat de Catalunya [en línia]: DOGC. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions, 1995-  . Es publica simultàniament en castellà. L'edició en paper començà el 1931 (amb un altre títol), i estigué interrompuda entre 1939 i 1977. El 2007 es deixà de publicar en paper. <https://dogc.gencat.cat/ca>. [Consulta: 4 feb. 2022]. ISSN 1988-298X.
  El DOGC és la publicació oficial de la Generalitat de Catalunya on apareixen les lleis del Parlament de Catalunya, els decrets i altres disposicions del Govern, actes administratius i altres textos que hi han de ser publicats perquè entrin en vigència. S'estructura en sis seccions: "Disposicions", "Càrrecs i personal", "Anuncis de la Generalitat de Catalunya", "Anuncis de l'administració local" i "Anuncis de l'administració de justícia" i "Anuncis diversos". A partir de la pàgina principal s'accedeix al text complet des de 1977, amb el número o data del DOGC. Amb la base de dades es pot recuperar la informació per matèries (amb el tesaurus Eurovoc), paraules del text, data de publicació i altres punts d'accés. Els diaris oficials de 1931-1977 es poden consultar a partir d'aquest enllaç.

 • Portal jurídic de Catalunya [en línia]. [Barcelona]: Generalitat de Catalunya, [2010-  ]. <https://portaljuridic.gencat.cat/ca>. [Consulta: 5 oct. 2022].
  Ofereix totes les lleis, decrets (excepte els de nomenaments de persones) i ordres publicats al DOGC des de 1977. També inclou una selecció de normes estatals en català, i una selecció de normativa europea que, en una primera fase, es limita a textos dels tractats constitutius de la Unió Europea. Els usuaris registrats poden rebre alertes per correu electrònic sobre novetats del seu interès.

 

Fonts jurídiques: àmbit espanyol

 • Aranzadi instituciones [en línia]. Cizur Menor (Navarra): Thomson Reuters. Accessible des del CRAI de la UB: <https://cercabib.ub.edu/permalink/34CSUC_UB/mhmd6e/alma991003346289706708>. [Consulta: 28 set. 2023].
  Inclou el text sencer de legislació i jurisprudència d'abast europeu, estatal i de les comunitats autònomes. Aquesta publicació és l'hereva dels clàssics Repertorio cronológico de legislación. (Pamplona: Aranzadi, 1930- . ISSN 1139-0387) i Repertorio de jurisprudencia. (Pamplona: Aranzadi, 1930- . ISSN 0212-5772).
 • CENDOJ [en línia]: Centro de Documentación Judicial. [S. l.]: Consejo General del Poder Judicial. <https://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp>. [Consulta: 26 set. 2023].
  Sentències dels tribunals espanyols a text complet, des dels anys cinquanta. Cercables per text lliure, tribunal, localitat, data, jutge, disposicions legals citades i altres.
 • Cercador d'informació i documentació oficials [en línia]: CIDO. [Barcelona]: Diputació de Barcelona, [2001-  ]. <https://cido.diba.cat/>. [Consulta: 25 set. 2023].
  Portal d'accés a la legislació de Catalunya, estatal i europea. Facilita la recuperació d'oposicions, subvencions, anuncis de contractes, convenis col·lectius.
 • Espanya. Boletín oficial del Estado [en línia]: BOE. Madrid: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, 2005-  . Diari. Es va publicar també en paper fins al 2008. Apareixen suplements amb les disposicions més importants en català i gallec (des de 1998) i en valencià (!) des de 2001. L'edició en paper començà (amb un altre títol) el 1661. <https://www.boe.es/diario_boe/>. [Consulta: 3 oct. 2023]. ISSN 0212-033X.
  El BOE és la publicació oficial de l'Estat on apareixen les lleis de les Corts, els decrets del Govern i altres disposicions, actes administratius i altres textos que hi han de ser publicats perquè entrin en vigència. S'hi publiquen també les disposicions generals de les comunitats autònomes espanyoles (des de 1980), algunes sentències dels tribunals de més rang, i legislació de la Unió Europea. S'estructura en cinc seccions: "Disposiciones generales", "Autoridades y personal", "Otras disposiciones", "Administración de justicia" i "Anuncios". Es publica únicament en línia des de gener de 2009. La cerca bàsica és a partir de la data de publicació (des de 1960). Per recuperar disposicions per altres punts d'accés cal consultar la secció "Legislación" (amb el text complet des de 1960: <https://www.boe.es/buscar/>) o Gazeta (que inclou el text complet de les disposicions publicades des de 1661 fins a 1959: <https://www.boe.es/buscar/gazeta.php>).

 • vLex [en línia]. Barcelona: VLex. Accessible des del CRAI de la UB: <https://2019-vlex-com.sire.ub.edu/>. [Consulta: 18 oct. 2023].
  Base de dades de documentació de legislació i jurisprudència, d'abast europeu, estatal i comunitari. Inclou també legislació extracomunitària, d'arreu del món.

 

Fonts jurídiques: àmbit internacional

 • Unió Europea. Diario oficial de la Unión Europea [en línia]. Legislación. Ed. en lengua española. Luxembourg: Oficina de Publicaciones, 1986- . Diari. Continuació de Diario oficial de las Comunidades Europeas. Es publica també en paper (ISSN 1012-9200). L'edició en paper començà (amb un altre títol) el 1952. Es publica en les 23 llengües oficials de la Unió. <https://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=es>. [Consulta: 5 oct. 2021]. ISSN 1977-0685. El DOUE és la publicació oficial de la Unió Europea. Es publica en dues seccions independents: "L: Legislación" (reglaments, directives, decisions...) i "C: Comunicaciones e informaciones" (resums de sentències dels tribunals europeus, actes de les sessions del Parlament, convocatòries d'oposicions, etc.). Compta també amb el suplement TED: tenders electronic daily, que recull els anuncis de concursos i licitacions. S'accedeix a la informació pel número o data del diari. A part, existeix la base de dades gratuïta EUR-lex que inclou referències i text complet de la legislació europea més important (començà el 1952). <https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=es>.

 

Obres de consulta

 • Diccionari jurídic [en línia]. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 2013. <https://cit.iec.cat/DJC/default.asp?opcio=0>. [Consulta: 22 feb. 2024].
  Diccionari enciclopèdic especialitzat en Dret elaborat per la Societat Catalana d'Estudis Jurídics, filial de l'Institut d'Estudis Catalans. Cada entrada inclou definició, explicacions tècniques i traducció al castellà.
 • Diccionario panhispánico del español jurídico [en línia]. Dir., Santiago Muñoz Machado. Madrid: Real Academia Española, 2020. <https://dpej.rae.es/>. [Consulta: 20 feb. 2024].
  Inclou més de 40.000 entrades, elaborades per centenars d’especialistes. Disponible també en paper (Madrid: Santillana, 2017, ISBN 978-84-680-4291-6).

 

Repertoris de recursos en línia

 • Dret [en línia]. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra, Biblioteca, darrera act.: 27-02-2020. (Guies Bib TIC). <https://guiesbibtic.upf.edu/dret>. [Consulta: 28 set. 2022].
  Recull selectiu i ben estructurat d'enllaços a fonts jurídiques: legislació especialitzada, internacional, accés als diaris oficials de les comunitats autònomes, organismes relacionats...
 • Guide to law online [en línia]. [Washington]: Library of Congress, last updated, 06/22/2015. <https://guides.loc.gov/law-library>. [Consulta: 19 set. 2022].
  Recull selectiu i ben estructurat d'enllaços a fonts jurídiques, estructurades geogràficament. De cada país es donen les principals fonts legislatives, judicials i una tria de fonts generals. 
 • Iboof [en línia]. <http://www.iboof.com/>. [El Puerto de Santa María]: Iboof, 2009-  . [Consulta: 5 oct. 2022].
  Cercador de disposicions legals publicades en quasi tots els diaris oficials de les comunitats autònomes i de les províncies espanyoles, més el BOE. Es pot filtrar per publicació i data; però el punt d'accés principal és per paraules del text lliure dels documents. Ofereix un servei gratuït de rebuda per correu electrònic de les novetats del perfil que es creï.

 


Data d'actualització: 19 març 2024. Qualsevol comentari serà benvingut (errors, mancances, enllaços incorrectes...). Envieu un correu electrònic a: pons@ub.edu.