Fonts d'informació mèdica

Bibliografies i catàlegs Altres bases de dades
Portals especialitzats i reculls de recursos Obres de consulta

Bibliografies i catàlegs

Nota: Cal tenir en compte també les bases de dades de caire general, com les del Web of science o Scopus.

 • Catálogo nacional de ciencias de la salud [en línia]: CNCS. Madrid: Instituto de Salud Carlos III. Biblioteca Nacional de Ciencias de la Salud, 2018-  . <https://cncs.isciii.es/>. [Consulta: 18 jul. 2023].
  Catàleg col·lectiu de revistes de medicina d’unes 300 biblioteques espanyoles. Conté uns 30.000 títols. I el directori de les biblioteques. Cercable per títol, ISSN, lloc i editorial.
 • IBECS [en línia]: índice bibliográfico español en ciencias de la salud. [Madrid]: Instituto de Salud Carlos III, [2000-  ]. <https://ibecs.isciii.es/>. [Consulta: 20 jul. 2023].
  Buida unes 250 revistes espanyoles en medicina i matèries afins.

Altres bases de dades

Assaigs clínics

 • ClinicalTrials.gov [en línia]. Bethesda: US National Library of Medicine. <https://clinicaltrials.gov/>. [Consulta: 6 jul. 2023].
  Base de dades amb informació sobre proves mèdiques en humans portades a terme als Estats Units i a la resta del món (també les d'Espanya). Es poden recuperar per text lliure, per tipus de finançament, etapa de la prova, ubicació de l'estudi... Inclou un glossari i annexos explicatius.

Guies de pràctica clínica

Imatges mèdiques

Medicaments

Portals especialitzats i reculls de recursos

 • Biblioteca virtual de salud España [en línia]. Madrid: Instituto de Salud Carlos III, Biblioteca Nacional de Ciencias de la Salud. <https://bvsalud.isciii.es/>. [Consulta: 23 jul. 2023]. 

Obres de consulta

 • Enciclopèdia de medicina i salut. Dir. general, Josep del Hoyo Calduch. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1989-1991. 10 vol. ISBN 84-7739-083-5. Disponible també en línia a: https://www.enciclopedia.cat/enciclopedia-de-medicina-i-salut.

 • Galeria de metges catalans [en línia]. Coord., Miquel Bruguera. Barcelona: Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, 2011-  . <https://www.galeriametges.cat/galeria.php>. [Consulta: 31 jul. 2023].
  Repertori biogràfic selectiu de 1.215 metges de Catalunya (vius i morts). Entrades signades, amb bibliografia. Cercador per nom, especialitzat, localitat...

 


Data d'actualització: 12 març 2024. Qualsevol comentari serà benvingut (errors, mancances, enllaços incorrectes...). Envieu un correu electrònic a: pons@ub.edu.