Fonts d'informació mèdica

Bibliografies i catàlegs Altres bases de dades
Portals especialitzats i reculls de recursos Obres de consulta

Bibliografies i catàlegs

Nota: Cal tenir en compte també les bases de dades de caire general, com les del Web of science o Scopus.

 • Catálogo nacional de ciencias de la salud [en línia]: CNCS. Madrid: Instituto de Salud Carlos III. Biblioteca Nacional de Ciencias de la Salud, 2018-  . <https://cncs.isciii.es/>. [Consulta: 18 març 2021].
  Catàleg col·lectiu de revistes de medicina d’unes 300 biblioteques espanyoles. Conté uns 20.000 títols. I el directori de les biblioteques. Cercable per títol, ISSN, lloc i editorial.
 • IBECS [en línia]: índice bibliográfico español en ciencias de la salud. [Madrid]: Instituto de Salud Carlos III, [2000-  ]. <https://ibecs.isciii.es/>. [Consulta: 20 març 2021].
  Buida unes 250 revistes espanyoles en medicina i matèries afins.

Altres bases de dades

Assaigs clínics

 • ClinicalTrials.gov [en línia]. Bethesda: US National Library of Medicine. <https://clinicaltrials.gov/>. [Consulta: 6 març 2021].
  Base de dades amb informació sobre proves mèdiques en humans portades a terme als Estats Units i a la resta del món (també les d'Espanya). Es poden recuperar per text lliure, per tipus de finançament, etapa de la prova, ubicació de l'estudi... Inclou un glossari i annexos explicatius.

Guies de pràctica clínica

Imatges mèdiques

Medicaments

 • Centro de Información online de Medicamentos de la AEMPS [en línia]: CIMA. [Madrid]: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. <https://cima.aemps.es/cima/publico/home.html>. [Consulta: 23 març 2021].

Portals especialitzats i reculls de recursos

 • Biblioteca virtual en salud España [en línia]. Madrid: Instituto de Salud Carlos III, Biblioteca Nacional de Ciencias de la Salud. <https://bvsalud.isciii.es/>. [Consulta: 23 març 2021]. 

Obres de consulta

 • Índex farmacològic [en línia]. 5a ed. [Barcelona]: Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears, 2000. xx, 286 p. Disponible també en línia a: https://www.icf.uab.cat/assets/pdf/productes/llibres/IndexFarmacologic.pdf
  Descripció de les malalties principals, amb indicació dels principis actius que hi són indicats. En índex, relació de medicaments que contenen els principis.

 


 

Data d'actualització: 5 abril 2021. Qualsevol comentari serà benvingut (errors, mancances, enllaços incorrectes...). Envieu un correu electrònic a: pons@ub.edu.