La raó poètica de Shelley

Shelley, Percy Bysshe. Defensa de la poesia. Trad., Marta Pera Cucurell. Martorell: Adesiara, 2020. 82 p. (Vagueries; 25). ISBN 978-84-16948-56-7. 11 €.

En aquest enunciat s’agermanen els dos conceptes clau de Defensa de la poesia, l’assaig escrit pel poeta romàntic Percy Bysshe Shelley (1792-1822), que ara ens arriba en la traducció de Marta Pera Cucurell. Aquest petit volum es completa amb dos breus assajos més: «Sobre l’amor» i «Sobre la vida». «La vida, el gran miracle», escriu Shelley, amb un sentiment que engloba les explicacions que de la vida ens puguem fer, ja sigui per la via científica, filosòfica o teològica.

«El librero asesino de Barcelona»

Miquel i Planas, Ramon. El librero asesino de Barcelona. Ed. y trad., Josep Sarret. [Vilassar de Dalt]: Piel de Zapa, 2020. 233 p. ISBN 978-84-17700-91-1. 19 €.

El llibre de Ramon Miquel i Planas El librero asesino de Barcelona és un itinerari fabulós al cor d’una llegenda urbana, la d’un llibreter assassí a Barcelona. Llegint-lo, ens endinsem al bell mig de la gestació d’una història gràcies a una explicació detallada que ens permetrà entendre com una llegenda pot donar peu a la creació d’obres de ficció i com neix el seu personatge principal, un monjo llibreter anomenat Vicens.

Una mirada als clàssics grecs i llatins

García Gual, Carlos. Voces de largos ecos: invitación a leer a los clásicos. Barcelona: Ariel, 2020. 330 p. ISBN 978-84-344-3274-1. 19,90 € en paper, 10,99 € llibre electrònic.

En el pròleg al seu últim llibre, Voces de largos ecos: invitación a leer a los clásicos, Carlos García Gual hi adverteix que no ha intentat presentar una visió de conjunt, ajustada al cànon, dels clàssics grecs i llatins, sinó una selecció personal d’uns quants clàssics, tot d’un interès indubtable, encara que no tots s’ajusten a la nòmina oficial dels més indiscutibles i representatius. De fet, n’hi falten alguns dels grans, com ara Safo o Píndar, i no hi apareix tampoc cap representant de la tragèdia clàssica. En canvi, el lector hi trobarà dos o tres autors d’època més tardana, que no solen aparèixer en les aproximacions a la literatura antiga. Els diferents assaigs o capítols d’aquest llibre presenten també notables diferències d’enfocament. Alguns estan dedicats a l’obra de conjunt d’un autor, com ara Homer o Plutarc, d’altres a una part només de la seua producció, com en el cas de Plató o Virgili, o bé a l’única obra d’un autor de biografia desconeguda, com és Dafnis i Cloe, de Longus.

«Poesía bajo sospecha: españolas nacidas entre 1976 y 1993»

Parra, Jaime D. (ed. y pról.). Poesía bajo sospecha: españolas nacidas entre 1976 y 1993. Barcelona: Animal Sospechoso, 2020. 317 p. (Mínima). ISBN 978-84-122786-0-6. 20 €.

«La poesia és un animal sospitós per a tota ideologia»  ‒  Nicanor Vélez Ortiz

«El pensament animal, si n’hi ha, depèn de la poesia»  ‒  Jacques Derrida

Així encapçala el llibre i planteja la relació entre la poesia i l’animal, el seu editor Jaime D. Parra (Almeria, 1952), poeta i assagista, doctor en Filologia per la Universitat de Barcelona i col·laborador de cicles com «Poesía bajo sospecha», a la llibreria Animal Sospechoso de Barcelona. Com veieu, tot està relacionat i té un fil conductor. L’antologia recull una selecció de 26 poetes nascudes a l’Estat espanyol entre els anys 1976 i el 1993 amb representació de totes les llengües peninsulars, i que s’han donat a conèixer aproximadament entre el 2010 i 2020.

«Come avviare una libreria»

Come avviare una libreria. Genova: Incubatore Creaimpresa, 2018. (Kit start up). ISBN 978-88-3376-077-3. 39 €.

Come avviare una libreria (Com començar una llibreria) és un material creat per l’empresa italiana Creaimpresa, que és un centre d’estudis especialitzat en la creació d’eines per adquirir una formació empresarial adequada i informació sobre temes econòmics, administratius i comercials necessaris per ajudar a implementar una empresa amb èxit. Aquesta empresa ofereix materials de forma immediata i directa a casa vostra, tot el que necessiteu per a la creació d’empreses de tot tipus, entre elles també n’ofereix un de Com començar una llibreria. Aquest material està format per un kit (Kit Start Up) que inclou una guia impresa més un CD-ROM. Aquest kit es pot comprar per correu i pagar en efectiu a la recepció o també es pot comprar en format electrònic per un preu de 39 €.

Quan la vocació científica, cultural i divulgadora van de la mà

Fernández Moya, María. Multinacionales del castellano: el sector editorial español y su proceso de internacionalización (1900-2018). Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2020. 291 p. (Biblioteca de historia; 95). ISBN 978-84-00-10659-1. 25 €.

Imaginem un treball d’investigació, i imaginem que el treball d’investigació és sobre el sector editorial del llibre espanyol. Imaginem, a més, que aquesta investigació és duta a terme des d’una perspectiva històrica i econòmica i, per tant, des d’una perspectiva longitudinal, qualitativa i quantitativa. Imaginem, també, que la investigació està realitzada per algú expert en indústria cultural i en empresa familiar. I que aquest treball longitudinal, qualitatiu i quantitatiu, sobre el sector del llibre espanyol, està editat sota el paraigua d’una institució que vetlla pel foment de la cultura científica a la societat. El resultat és aquest llibre: Multinacionales del castellano: el sector editorial español y su proceso de internacionalización (1900-2018), l’autora del qual és María Fernández Moya, doctora en Història Econòmica, investigadora i professora universitària, i publicat fa només uns mesos pel CSIC.

«La orgía callada: lectura ilustrada del lector de libros»

Albero, Miguel. La orgía callada: lectura ilustrada del lector de libros. Madrid: Abada, 2020. 117 p. (Voces). ISBN 978-84-17301-75-0. 15 €.

Un dels objectius del llibre de Miguel Albero és llegir el lector. Seguint aquest propòsit, analitza la manera com es llegeix i arriba a la conclusió que llegir és una mena d’orgia, amb quatre premisses bàsiques: el lector no està mai sol; està despullat; és promiscu i està ‒i aquesta seria la diferència‒, en silenci.

«Círculo de Lectores: historia y trascendencia de un proyecto cultural»

Jimeno, Raquel. Círculo de lectores: historia y trascendencia de un proyecto cultural. Pról., Ignacio Echevarría. Buenos Aires; Madrid: Ampersand, 2020. 386 p. (Scripta manent). ISBN 978-987-4161-51-2. 20 €.

Aquesta història ens detalla els antecedents, la creació, transformació i desmantellament d’un projecte editorial viu de 1962 a 2019 analitzat a la llum interdisciplinària de la història cultural, dels estudis de Chartier, Bourdieu, Even-Zohar i Burke. Una tesi doctoral que l’autora ha treballat a fons amb documentació i citacions dels protagonistes de la història, especialment amb Hans Meinke, veritable ànima del projecte en el seu moment més àlgid, entre 1981 i 1997.

Génesis y despliegue de la poesía escrita por mujeres en los setenta

Payeras Grau, María (ed.). Voces de mujer en la poesía española de la transición. Madrid: Visor Libros, 2020. 297 p. (Biblioteca filológica hispana; 246). ISBN 978-84-9895-246-0. 20 €.

«A lo largo de la transición, las poetas fueron capaces de generar propuestas artísticas novedosas y de desestabilizar el orden patriarcal desde una pluralidad de planteamientos»
María Payeras Grau

«Lecturas de ficción contemporánea: de Kafka a Ishiguro»

Aparicio Maydeu, Javier. Lecturas de ficción contemporánea: de Kafka a Ishiguro. 4.ª ed., rev. y ampl. Madrid: Cátedra, 2020. 735 p. (Crítica y estudios literarios). ISBN 978-84-376-4170-6. 25 €.

Si hi ha un adjectiu que pot englobar qualsevol aspecte de la vida, aquest és «contemporani, -ània». Quan no sapiguem ben bé què tenim al davant, podem dir que és «contemporani». I quan sapiguem exactament, amb tots els seus detalls, què és el que hi tenim, i alhora sigui alguna cosa que es nota que és nova, també podem dir que és «contemporani». Ho escric amb l’esperança d’arrencar algun somriure, però també amb la certesa que la utilització d’aquest adjectiu és un recurs de vegades imprescindible per a la nostra ment cartesiana que sent la necessitat de catalogar tot el que veu, sent i tasta, però que no sempre pot trobar el terme exacte que permeti la desitjada catalogació.